Kosmetologia bioestetyczna

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Kosmetologia jest dziedziną zgodną z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jako nauka interdyscyplinarna musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanego zabiegu kosmetologicznego z użyciem odpowiedniej aparatury. Studia dedykowane są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką kosmetologii, medycyny estetycznej lub też pracujących w branży beauty.

 

Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna  ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych wykorzystujących właściwą aparaturę. 

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

 
Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
 

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • sprawnie posługiwać się nabytą w trakcie studiów podyplomowych nomenklaturą kosmetologiczną,
 • współpracować z przedstawicielami szeroko pojętej branży kosmetologicznej,
 • wyjaśnić mechanizmy działania rynku kosmetologicznego,
 • dokonać prawidłowej oceny stanu skóry zmienionej chorobowo,
 • asystować przy zabiegach dermatologicznych,
 • wykonać złożone zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i leczniczej oraz podstawowe zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej,
 • prawidłowo wykorzystać możliwości specjalistycznej aparatury kosmetologicznej,
 • scharakteryzować właściwości dostępnych na rynku kosmetyków i kosmeceutyków.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach medycyny estetycznej,
 • ośrodkach wypoczynkowo - uzdrowiskowych,
 • gabinetach kosmetologicznych w charakterze eksperta,
 • uczelniach wyższych kształcących na kierunkach kosmetologia oraz pokrewnych w charakterze nauczyciela akademickiego i/lub instruktora przedmiotów specjalistycznych,
 • koncernach kosmetycznych.

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Diagnostyka skóry włosów i paznokci

Z

3

 2.

 Chirurgia plastyczna i pourazowa

E

4

 3.

 Estetologia medyczna

E

5

 4.

 Kosmetologia lecznicza

Z

4

 5.

 Fitokosmetologia

Z

3

 6.

 Kwasy i peelingi medyczne

Z

4

 7.

 Makijaż medyczny

Z

3

 8.

 Zastosowanie kosmetyków, ocena ich jakości i skuteczności

Z

4

 9.

 BHP

Z

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Kolagen, kwas hialuronowy i antyoksydanty w praktyce kosmetologicznej

Z

3

 2.

 Pielęgnacja skóry zmienionej chorobowo

E

6

 3.

 Specjalistyczna aparatura kosmetologiczna

E

6

 4.

 Kosmetologia lecznicza

E

5

 5.

 Nieinwazyjne metody odmładzania skóry

Z

3

 6.

 Dermatologia kliniczna

E

5

 7.

 Analiza kosmetyków i kosmeceutyków

Z

2

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle + płytę ze zdjęciem cyfrowym w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr 3 200 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2019
Zarządzenie Kanclerza 8/2019
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty