Kosmetologia bioestetyczna

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Kosmetologia jest dziedziną zgodną z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jako nauka interdyscyplinarna musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanego zabiegu kosmetologicznego z użyciem odpowiedniej aparatury. Studia dedykowane są dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką kosmetologii, medycyny estetycznej lub też pracujących w branży beauty.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie na kierunku Kosmetologii z elementami medycyny estetycznej ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych wykorzystujących właściwą aparaturę.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • sprawnie posługiwać się nabytą w trakcie studiów podyplomowych nomenklaturą kosmetologiczną,
 • współpracować z przedstawicielami szeroko pojętej branży kosmetologicznej,
 • wyjaśnić mechanizmy działania rynku kosmetologicznego,
 • dokonać prawidłowej oceny stanu skóry zmienionej chorobowo,
 • asystować przy zabiegach dermatologicznych,
 • wykonać złożone zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i leczniczej oraz podstawowe zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej,
 • prawidłowo wykorzystać możliwości specjalistycznej aparatury kosmetologicznej,
 • scharakteryzować właściwości dostępnych na rynku kosmetyków i kosmeceutyków.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach medycyny estetycznej,
 • ośrodkach wypoczynkowo - uzdrowiskowych,
 • gabinetach kosmetologicznych w charakterze eksperta,
 • uczelniach wyższych kształcących na kierunkach kosmetologia oraz pokrewnych w charakterze nauczyciela akademickiego i/lub instruktora przedmiotów specjalistycznych,
 • koncernach kosmetycznych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-20%) dla pierwszych 5 osób

2 640 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 300 zł/semestr