Kursy

Kursy

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych będzie realizowany w okresie 01.05.2016 r. do 30.04.2018. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

[każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie niezależnie od tego, czy jest to kurs specjalistyczny czy kwalifikacyjny  - wyjątek stanowi kurs ordyniowanie leków i wypisywanie recept oraz wywiad i badanie fizykalne*] 

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I*
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa, Gdańsk sierpień-grudzień 2016 20 40
Suwałki, Gorzów Wielkopolski, Elbląg styczeń-październik 2017 20 60
      100

*Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15.VII.2011 r.15 b ustawy o zaw. pielęgn. i położnej, pielęgn. i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierającychsubstancje b. silnie działające, środki odurzające i substancje psychotr., oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Ukończenie kursu wywiad i badanie fizykalne jest obligatoryjne wraz z kursem ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

TERMINARZ

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II*
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa, Gdańsk sierpień-grudzień 2016 20 40
Suwałki, Gorzów Wielkopolski, Elbląg marzec-grudzień 2017 20 60
      100

*Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15.VII.2011 r.15 b ustawy o zaw. pielęgn. i położnej, pielęgn. i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierającychsubstancje b. silnie działające, środki odurzające i substancje psychotr., oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Ukończenie kursu wywiad i badanie fizykalne jest obligatoryjne wraz z kursem ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

TERMINARZ

 

Wywiad i badanie fizykalne*
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa wrzesień-marzec 2017 30 30
Gdańsk, Suwałki, Gorzów Wielkopolski styczeń-październik 2017 30 90
Elbląg styczeń-kwiecień 2018 30 30
      150

*Zgodnie z art. 15b ustawy z dnia 15.VII.2011 r.15 b ustawy o zaw. pielęgn. i położnej, pielęgn. i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierającychsubstancje b. silnie działające, środki odurzające i substancje psychotr., oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Ukończenie kursu wywiad i badanie fizykalne jest obligatoryjne wraz z kursem ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Terminarz

 

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa sierpień-grudzień 2017 20 20
Gdańsk, Suwałki styczeń-kwiecień 2018 20 40
      60

 

Terminarz

 

Wykonanie badania spirometrycznego
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa, Gdańsk styczeń-grudzień 2017 20 40
Suwałki styczeń-kwiecień 2018 20 20
      60

 

Terminarz

 

end faq

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

[każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko w jednym kursie niezależnie od tego, czy jest to kurs specjalistyczny czy kwalifikacyjny  - wyjątek stanowi kurs ordyniowanie leków i wypisywanie recept oraz wywiad i badanie fizykalne*]

 

Pielęgniarstwo onkologiczne
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa wrzesień 2016-marzec 2017 20 20
Gdańsk, Suwałki kwiecień 2017-marzec 2018 20 40
      60

 

Terminarz

 

Pielęgniarstwo geriatryczne
MIEJSCE terminy

Ilość miejsc dla każdej
miejscowowści

łącznie ilość
uczestników
Warszawa wrzesień 2016-marzec 2017 20 20
Gdańsk, Suwałki kwiecień 2017-marzec 2018 20 40
      60

 

Terminarz

 

end faq

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego