Manager produktów kosmetycznych

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

MANAGER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Obecnie światowe rynki są znacznie zdeterminowane przez trendy konsumenckie skupiające się na dbaniu o zdrowy i estetyczny wygląd. Należy zwrócić uwagę na wciąż rosnącą liczbę usługodawców z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Niesłabnące zainteresowanie osób w różnym wieku tematyką zdrowia i urody determinuje konieczność wykształcenia nowych – młodych kadr umiejących odczytywać rzeczywiste potrzeby przyszłych konsumentów.

Warto pamiętać, że podstawą funkcjonowania całego przemysłu są wysoko wykwalifikowani specjaliści, których zadaniem jest wprowadzanie wciąż to nowych i innowacyjnych produktów oraz aparatur. Tylko dzięki tego typu inicjatywom możemy mówić o prężnym rozwoju przemysłu kosmetycznego. Brak ciągłego dostosowania marek i produktów kosmetycznych do potrzeb i zainteresowań konsumentów nie będzie sprzyjać osiąganiu przez producentów realnych zysków.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Manager produktów kosmetycznych będą pracownikami segmentu produktów i usług przemysłu kosmetycznego. Posiadanie wielopłaszczyznowego wykształcenia pozwoli im na podejmowanie inicjatyw zawodowych na różnych etapach budowania produktu kosmetycznego: produkcja, dystrybucja, usługi, działalność marketingowa.

Oferta kształcenia skierowana jest do absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) kierunków: inżynieria produkcji, zarządzanie, towaroznawstwo, kosmetologia, chemia
i pokrewnych. Studia na kierunku Manager produktów kosmetycznych pozwolą na pogłębienie treści wykładanych na studiach I i II stopnia, a w szczególności dadzą możliwość ukierunkowania
się przyszłych absolwentów na wąskie cele zawodowe.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • organizować i zarządzać procesami produkcji kosmetyków;
 • kontrolować procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym;
 • zastosować się do norm prawnych stosowanych w procesie produkcji i technologii kosmetyków;
 • zaprojektować produkt kosmetyczny;
 • prowadzić działania marketingowe wynikające z potrzeb sprzedażowych producenta;
 • stworzyć strategię zarządzania marką na rynku usług kosmetycznych;
 • umiejętnie dobrać skład preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb konsumentów;
 • wykorzystać wiedzę nabytą w czasie kształcenia do praktycznej realizacji powierzonych obowiązków służbowych;
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w firmach specjalizujących się w produkcji kosmetyków;

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków oraz kosmeceutyków;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów;

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek MANAGER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-20%) dla pierwszych 5 osób

2 200 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

2 750 zł/semestr