Akty prawne

Akty prawne

Uchwała 9/2012 strategia rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Kodeks etyki studenta

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 studentów.