Akty prawne

Akty prawne

Uchwała 9/2012 strategia rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Regulamin studiów  

Regulamin studiów 

obowiązujący do 30 września 2019 r.

 

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

obowiązujący do 30 września 2019 r.

 

Kodeks etyki studenta

Kodeks etyki studenta

obowiązujący do 30 września 2019 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 studentów.