O programie

O programie Erasmus+

Zachęcamy do zgłaszania się na wyjazdy na studia w roku akademickim 2018/2019 do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. W momencie wyjazdu należy mieć ukończony I rok studiów.

Osoby, które chciałyby skorzystać z programu ERASMUS+ proszone są o złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej (p. 0.1) następujących dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej),
  • aktualnego zaświadczenia o średniej ocen (wydane przez dziekanat),
  • certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

 

Zgłoszenia  na wyjazd na praktyki przyjmowane są w systemie ciągłym (dotyczą studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie).

Zgłoszenia na wyjazd na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 przyjmowane są do: 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r.,
4 października 2018 r.
(dotyczą studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.wsz.pl lub u koordynatora współpracy międzynarodowej (p. 0.1).

 

Kontakt:
e-mail: erasmus@wsiiz.pl
tel.: 22 856-70-93

 

Erasmus+

1 czerwca 2014 r. ruszył Nowy Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020. Zastąpił on siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń i wprowadził wiele uproszczeń w procesie wnioskowania o fundusze.

Na czas trwania programu Erasmus+, Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. ECHE). Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich a także na praktyki studenckie oraz szkolenia pracowników, w tym administracji.
W ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

 

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest uczelniany koordynator.

 

 

Więcej informacji na stronie http://erasmusplus.org.pl

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!