REKRUTACJA 2018/19

REKRUTACJA 2018/19

 

Zdobądź stypendium i studiuj za granicą
w ramach programu Erasmus+ !

 

Zachęcamy do zgłaszania się na wyjazdy na studia w roku akademickim 2018/2019 do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. W momencie wyjazdu należy mieć ukończony I rok studiów.

Osoby, które chciałyby skorzystać z programu ERASMUS+ proszone są o przesłanie na adres erasmus@wsiiz.pl:

  • formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej),
  • aktualnego zaświadczenia o średniej ocen,
  • certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

 

Kontakt:
e-mail: erasmus@wsiiz.pl
tel.: 58 769-08-10/11