Informacje o nas

Informacje o nas

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka:

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk/Dziekanatu wraz z wydrukowanym ze strony oświadczeniem praktykanta.
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk/Dziekanacie  razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

 

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje. instytucje
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

 

Studenci posiadający doświadczenie zawodowe tożsame z programem praktyk

Praktyki kierunkowe można również zaliczyć prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracę zarobkową. W obu przypadkach muszą one spełniać wymagania programu praktyk zawodowych na WSIiZ.

Etapy postępowania:

 • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem przekazania:
 • Podania ogólnego do dziekana z prośbą o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu)

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku Dietetyka Kliniczna:

I rok

II rok

III rok

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku Dietetyka Stosowana:

I rok

II rok

III rok

 

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych 

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Chemia kosmetyczna

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Chemia kosmetyczna:

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk/Dziekanatu wraz z wydrukowanym ze strony oświadczeniem praktykanta.
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk/Dziekanacie  razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

 

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje. (instytucje w załączniku)
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej. ( na stronie jest na czerwono)

 

Studenci posiadający doświadczenie zawodowe tożsame z programem praktyk

Praktyki kierunkowe można również zaliczyć prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracę zarobkową. W obu przypadkach muszą one spełniać wymagania programu praktyk zawodowych na WSIiZ.

Etapy postępowania:

 • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem przekazania:
 • Podania ogólnego do dziekana z prośbą o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie doświadczenia zawodowego;
 •  Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu)

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku Chemia kosmetyczna:

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych 

Dietetyka (studia I stopnia)

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia:

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk/Dziekanatu wraz z wydrukowanym ze strony oświadczeniem praktykanta.
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk/Dziekanacie razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje.
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

 

Studenci posiadający doświadczenie zawodowe tożsame z programem praktyk

Praktyki kierunkowe można również zaliczyć prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracę zarobkową. W obu przypadkach muszą one spełniać wymagania programu praktyk zawodowych na WSIiZ.

Etapy postępowania:

Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem przekazania:

 • Podania ogólnego do dziekana z prośbą o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu)

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych w roku akademickim 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015:

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych w roku akademickim 2015/2016; 2016/2017:

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk/Dziekanatu wraz z wydrukowanym ze strony oświadczeniem praktykanta. 
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk/Dziekanacie  razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych. 

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

Studenci posiadający doświadczenie zawodowe tożsame z programem praktyk

Praktyki kierunkowe można również zaliczyć prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracę zarobkową. W obu przypadkach muszą one spełniać wymagania programu praktyk zawodowych na WSIiZ.

Etapy postępowania:

Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk/Dziekanatu celem przekazania:

 • Podania ogólnego do dziekana z prośbą o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności (kopia potwierdzona z „za zgodność z oryginałem” przez pracownika dziekanatu);

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych w roku akademickim 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015:

 

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

Dokumenty obowiązujące studentów zrekrutowanych w roku akademickim 2015/2016:

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

Odwiedza nas 179 gości oraz 2 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!