Informacje o nas

Informacje o nas

Kurs językowy

Высшая Школа Инженерии и Здравоохранения приглашает на адаптационный курс польского языка кандидатов на обучение. Курс начнется 25 сентября. Длительность курса составит 30 часов.Запланировано 15 двухчасовых встреч, которые будут проходить с понедельника по субботу. Курс начнется с ознакомления с необходимыми вопросами, облегчающими обучение - среди прочего, ознакомление с такими документами, как правила школы, yчебная программа, a так же написание заявления на получение стипендии, практика Erasmus+ и студенческая практика. Остальное время будет посвящено науке польского языка, занятия которого будет проводить квалифицированный лектор.

Цена курса только 550 zł!!

Условием участия в курсе является заполнение и отправка на адрес przemyslaw.jankowski@wsiiz.pl  заявки ((для загрузки в приложении)) и внесение платежа не позднее дня начала курса - 25 сентября.
Платеж можно внести на наш счет: 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

В заголовке перевода укажите свое имя и фамилию с пометкой языковой курс или
непосредственно в здании Высшей Школы Инженерии и Здравоохранения
в отделе оплаты наличными или картой.

Kadra Dydaktyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu

   

Prof. dr hab. nauk med. Jolanta CHWALBIŃSKA

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1975-2001 r) oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2001-2011 r)

   
   

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

   
   
   

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1918r. nr 18 , 02-366 Warszawa nr NIP 5291678903.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Dane które przetwarzamy, zostały nam przekazane przez Ciebie podczas procesu rekrutacji lub innych spraw związanych z obsługą administracyjną Twojej osoby,  zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszych stronach internetowych lub otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych np. na dniach otwartych, wystawach, konferencjach, targach, itp.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz załatwianie Twoich spraw w działach administracyjnych naszej Uczelni. Twoje dane przetwarzamy również podczas wysyłki maili z informacjami do Ciebie. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • zapewnienie usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej w celu rozwijania i ulepszania funkcjonalności serwisu internetowego, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników oraz informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail lub telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych do działów administracyjnych naszej Uczelni w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres administratordanych@wsiiz.pl

 

Jak długo przetrzymujemy Twoje dane?

Dane przetrzymujemy i przetwarzamy do chwili Twojej prośby o ich usunięcie.

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 • sprostowanie (poprawienie danych)
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
   

Stosowny wniosek można złożyć na adres administratordanych@wsiiz.pl. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:

 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na nasze zlecenie;


2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.

Kontakt

Dział rekrutacji i Promocji    Dziekanat WSIiZ 

Dział Promocji i Rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 20 60
tel./fax: 22 646 34 18
skype:  wsiiz-administracja

 

Dziekanat:

e-mail: dziekanat@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 44
tel./fax: 22 646 34 18
skype:  wsiiz-dziekanat

     

Dział Nauki

e-mail: nauka@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 77
tel.: 22 856 70 95
tel.: 22 856 70 76

 

Dział Płatności

e-mail: platnosci@wsiiz.pl 
tel.: 22 658 00 47

     

Dział Promocji, rekrutacji oraz
organizacji studiów

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
tel.: 22 646 70 75
tel.: 22 856 70 93

   

Dział praktyki i doradztwa personalnego

e-mail: praktyki@wsiiz.pl
tel.: 22 856 70 75

     

 

 Godziny pracy poszczególnych działów  

Dziekanat
 
Dział Nauki

Dział Płatności

end faq

 

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa
NIP 5291678903
REGON 015592523
strona internetowa: wsiiz.pl

Subcategories

 • Władze uczelni
 • ACK
 • Galeria uczelni
 • Biblioteka
 • Biuro karier
 • Dział praktyk
 • Dział stypendiów
 • Informacje o nas
 • Samorząd studentów
 • Erasmus
 • Wydawnictwo

  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku ma na celu publikowanie podręczników, monografii oraz zeszytów naukowych zgodnych z profilem działalności Uczelni. Większość z publikacji opracowana została przez nauczycieli akademickich współpracujących z WSIiZ w Warszawie i WSZ w Gdańsku.

  Działalność Wydawnictwa WSIiZ zapoczątkowana została osiem lat temu. Od samego początku swego istnienia Wydawnictwo cieszy się uznaniem wśród wszystkich swoich odbiorców. Dotychczas wydane pozycje stanowią źródło wiedzy dla studentów oraz nauczycieli akademickich związanych z Uczelnią i nie tylko. Wysoki poziom publikacji wyróżnia się ciekawą tematyką i doskonałą oprawą graficzną.

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z Wydawnictwem WSIiZ w Warszawie to bardzo prosimy o kontakt mailowy: wydawnictwo@wsiiz.pl.

  Autorom zapewniamy:

  • opiekę edytorską;
  • opracowanie redakcyjne;
  • wsparcie w przygotowaniu szaty graficznej;
  • wysoką jakość wydruku;

   

   

  Nasze publikacje:

 • Erasmus +
 • Kadra Dydaktyczna
 • Rada Pracodawców

Odwiedza nas 181 gości oraz 3 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!