Informacje o nas

Informacje o nas

Dietetyka

  

 

DIETETYKA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Dietetyka to dziedzina, która cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. Coraz więcej Polaków interesuje się zdrowym i racjonalnym sposobem odżywiania się. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wiele innych.

Studia podyplomowe - Dietetyka to Nasza propozycja dla tych, którzy chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania!

 

CEL KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu planowania racjonalnego odżywiania, analizy i oceny żywienia, a także towaroznawstwa. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Zawód ten wymaga wiedzy interdyscyplinarnej umożliwiającej kompleksowe podejść do pacjenta. Kierunek Dietetyka , jest ściśle związany z kierunkiem zdrowie publiczne, łączy je nie tylko program nauczania, ale również sylwetka absolwenta przygotowanego zarówno do prowadzenia  działań profilaktycznych, jak i leczenia chorób. Szereg zaburzeń, z którymi borykają się pacjenci, wiąże się głównie ze stosowaniem nieodpowiedniej diety. Często zmiana podstawowych nawyków żywienia, skutecznie niweluje oznaki choroby. Studium stanowi doskonałe przygotowanie, dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak eliminować złe nawyki żywieniowe, będące przyczyną wielu schorzeń, poznać jak tworzyć zbilansowaną dietę, jakich produktów używać, a których unikać, biorąc pod uwagę jakość produktów żywnościowych  i ich wartości odżywcze. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, kierunków medycznych , nauk o zdrowiu, jak również wszystkim absolwentom studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada następujące umiejętności

 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • Zna normy żywieniowe dla człowieka zdrowego, jak i chorego
 • Opanował technologie przygotowania potraw
 • Potrafi ułożyć zbilansowaną dietę, wykorzystując do tego poznane techniki komputerowe
 • Umie określić role składników odżywczych w diecie
 • Potrafi dobrać odpowiednie suplementy, wspomagające proces leczenia
 • Samodzielnie analizuje i ocenia jakość produktów żywnościowych
 • Zna zasady edukacji żywieniowej
 • Potrafi udzielić porady dietetycznej
 • Propaguje wśród społeczeństwa wiedzę na temat zdrowego odżywiania

Kończąc studia absolwent będzie miał możliwość podjęcia pracy w następujących instytucjach:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki ,
 • poradniach żywieniowych,
 • zakładach zbiorowego żywienia (firmy cateringowe),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach oświatowych,
 • sanatorium,
 • siłownie/kluby fitness

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów, jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek DIETETYKA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 800 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

2 000 zł/semestr


 

Podologia

  

 

PODOLOGIA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Podologia, rozumiana jako całokształt działań medycznych i paramedycznych dotyczących kończyn dolnych, jest dziedziną, która w Polsce coraz prężniej się rozwija. Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Podologicznego zawód podologa wreszcie został wpisany na listę wykonywanych zawodów. Gabinet podologiczny z kolei to jedno z niewielu miejsc, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc z wszelkimi dolegliwościami stóp t.j. odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastającymi paznokciami czy rozpadlinami na piętach.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zawodu zajmującego się fachową profilaktyką, pomocą oraz poradnictwem w zakresie kończyn dolnych.

Zajęcia prowadzone przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym, skierowane są do wszystkich osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zabiegów podologicznych. Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych zainteresowanych tematyką podologii, kosmetologii lub też zatrudnionych w branży beauty.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • prawidłowo przeprowadzić wywiad podologiczny;
 • wykonać podstawowy zabieg podologiczny przy wykorzystaniu narzędzi rotacyjnych;
 • rozpoznać zmiany patologiczne stóp;
 • zapobiec powstaniu zmian chorobowych w obrębie stóp;
 • opracować kartę pacjenta podologicznego;
 • pomóc pacjentowi w ścisłym wykonywaniu zaleceń lekarza, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach podologicznych i kosmetycznych;
 • ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach pedicure;
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego;
 • uczelniach wyższych kształcących na kierunkach kosmetologia oraz pokrewnych w charakterze nauczyciela akademickiego i/lub instruktora przedmiotów specjalistycznych;
 • jednostkach badawczych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek PODOLOGIA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

3 240 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

3 600 zł/semestr


 

Dietetyka i suplementacja

  

 

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Aktywność fizyczna to jeden z najistotniejszych elementów zdrowego stylu życia, a jej brak lub niedostateczna ilość może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć spadku efektywności w pracy czy zdolności skupienia się.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka i suplementacja jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w zależności od dyscypliny;
 • ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych;
 • rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety;
 • ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny;
 • zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie;
 • diagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku;
 • współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • w obiektach i klubach sportowych;
 • w obiektach turystycznych i rekreacyjnych;
 • w firmach zajmujących się przygotowaniem cateringu;
 • w poradniach dietetycznych gabinetów odnowy biologicznej, fitness klubach.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek DIETETYKA I SUPLEMENTACJA
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 800 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

2 000 zł/semestr


 

Studia Podyplomowe

  

 

ŻYWIENIE KLINICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Prawidłowe żywienie osób chorych stanowi nieodzowną część procesu ich leczenia. Szacuje się, że specjalistycznego żywienia klinicznego potrzebuje od 30 do nawet 70 procent hospitalizowanych. Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga kompleksowej wiedzy na temat fizjologii, biochemii, patofizjologii oraz farmakologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego różnych jednostek chorobowych.

Niejednokrotnie zastosowanie odpowiedniej diety okazuje się być kluczowym elementem w dietoterapii chorób. W dobie nieograniczonego dostępu do żywności problem nadwagi i otyłości dotyka coraz większa liczbę osób, ważnym staje się uświadamianie społeczeństwu istoty tego problemu.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Słuchacze studium Żywienie kliniczne zapoznają się ze wszystkimi aspektami leczenia chorób dietozależnych, m.in. zasadami planowania posiłków oraz układania jadłospisów dla wybranych przypadków klinicznych, zasadami organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach oraz klasyfikacją i charakterystyką diet leczniczych.

Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz każdej osobie, która żywo interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie żywienia przypadków klinicznych.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • rozplanować i wdrożyć stosowne postępowanie dietetyczne w zależności od jednostki chorobowej;
 • określić rolę zaleceń dietetycznych w postępowaniu leczniczym;
 • ocenić stan odżywienia oraz rozpoznać niedożywienie;
 • interpretować zmiany organiczne i metaboliczne zachodzące w organizmie pod wypływem choroby;
 • klasyfikować i charakteryzować diety lecznicze;
 • opracować podstawową dokumentację niezbędną do prowadzenia poradnictwa żywieniowego;
 • ocenić interakcje zachodzące między pożywieniem a lekami.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali;
 • organizacjach konsumenckich;
 • w placówkach zajmujących się lecznictwem żywieniowym;
 • jednostkach badawczych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek ŻYWIENIE KLINICZNE
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 700 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

1 900 zł/semestr


 

Odwiedza nas 190 gości oraz 2 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!