Informacje o nas

Informacje o nas

Kontakt

Monika Brodniewicz

Ewa Leśniewska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

mbrodniewicz@wsiiz.pl

 
 

Skrzynka Samorządu
e-mail samorząd@wsiiz.pl

Fanpage https://www.facebook.com/samorzadwsiiz/

 

 Spotkania

SPOTKANIE INAUGURACYJNE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻESZEJ SZKOŁY INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE 

W dniu 20.07.2018r. w budynku Uczelni przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, nr 18 odbyło się inauguracyjne spotkanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie , które poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Pani Monika Brodniewicz. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem Samorządu Studenckiego. Poza tym omówiono prawa i obowiązki studenta oraz zwyczaje akademickie, a także opracowano plan działania na r/a 2018/2019.

 

Samorząd Studencki

 1. występuje z wnioskami do Rektora w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni;
 2. wybiera delegatów na zjazd Samorządu Studentów RP oraz innych organizacji studenckich;
 3. interpretuje i wykłada regulamin;
 4. odpowiada za współpracę z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, działającymi w Uczelni i poza nią;
 5. współdecyduje z władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczone na cele studenckie;
 6. wyraża zgodę na treści Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat Uczelni;
 7. proponuje wprowadzenie zmian w Statucie i Regulaminie Studiów Uczelni;
 8. powołuje komisje Rady Samorządu Studenckiego (stałe i doraźne), w skład których mogą wchodzić studenci niebędący członkami Rady Samorządu Studenckiego;
 9. podejmuje rokowania w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

 

Skład Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Monika Gałązka WSIiZ

Monika Brodniewicz
Przewodniczący Samorządu Studentów

mbrodniewicz@wsiiz.pl

Student I roku studiów licencjackich Kosmetologii
 Monika Gałązka WSIiZ

Wiktoria Bończak
Wiceprzewodniczący

 

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

  
Monika Gałązka WSIiZ

Patrycja Mikus
Skarbnik

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Monika Gałązka WSIiZ  

Anna Świderska
Przewodniczący Rady Senatu Samorządu Studenckiego

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Monika Gałązka WSIiZ

Adrianna Banach
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

Terminarz

W budowie

Członkowie

 

Przewodnicząca Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

 

Monika Brodniewicz – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSIiZ.

Jak powiedział Naval z książki "ZATOKA. GROM na wodach zatoki perskiej " - "każdy ma w życiu to, na co się odważy" dlatego też ja, odważyłam się na krok, aby zostać waszym przewodnikiem po uczelni na której spędzacie, dzięki mojej pomocy swój najlepszy okres w życiu - czas studiowania.

 

Więcej artykułów…

 1. Regulamin
 2. Samorząd Studentow

Odwiedza nas 409 gości oraz 0 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!