Informacje o nas

Informacje o nas

Wydział Chemii Kosmetycznej

 

 prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Biochemik i toksykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni wykładowca Uniwersytetu Quebec w Montrealu (Kanada). Stypendysta Instytutu Armand-Frappier/CNRS w Kanadzie oraz francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Uniwersytetu Medyczny Claude Bernard w Lyonie. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Londynie, Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w programach FP6 i FP7 Komisji Europejskiej (Bruksela). Współpracuje z wydawnictwem „Medyk” (Warszawa), jest biegłym sądowym w dziedzinie toksykologii. Autor około 120 publikacji naukowych i ponad 20 książek w jęz. angielskim, francuskim i polskim.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2000-2003). Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości. Posiada uprawnienia państwowe w zakresie szacowania oraz w zakresie geodezji i kartografii. Autor lub współautor około 250 artykułów. Autor lub współautor 15 podręczników lub skryptów akademickich.

 

 

 

 

dr inż. Krystyna Kurowska

Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Działalność naukowa: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, odnawialne źródła energii, analiza rynku nieruchomości rolnych, absorpcja środków unijnych, rozwój obszarów wiejskich, narzędzia GIS. Autor i współautor wielu oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i zagranicą. Współautor prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych, w tym indeksowanych na WoS. Współautor kilkunastu  monografii, redaktor jednej z nich. Kierownik i wykonawca grantów finansowanych ze środków KBN, MNiSW, NCBiR i NCN oraz współfinansowanych ze środków UE.

 

 

 

dr Grzegorz Maśloch

Doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 70 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.

 

 

dr inż. Tomasz Stanisław Podciborski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia nadany przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej „Opracowanie metody oceny ładu przestrzennego do analizy stanu zagospodarowania obszarów wiejskich". Od 1 stycznia 2004 r. adiunkt w Katedrze Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2009 r. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Współautor licznych artykułów oraz uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych.

 

 

 

 

dr inż. Robert Zubkowicz

Architekt krajobrazu, zootechnik. Autor Strategii Rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi przyjętej jednogłośnie przez Radę Miasta. Naukowo interesuję się projektowaniem ogrodów zoologicznych i ekspozycji dla zwierząt. Celem analiz jest poprawa warunków życia zwierząt, ich lepsze poznanie, a zarazem stworzenie przyjaznego i pięknego miejsca dla ludzi. Uczestnik ponad 30 konferencji krajowych i zagranicznych między innymi we Francji, Niemczech i Australii. Autor ponad 40 publikacji w tym 14 publikacji recenzowanych w języku angielskim. Recenzent w 5 periodykach naukowych jak amerykański np.: Journal of Agricultural Science and Technology (Illinois), czy: Architecture and Urban Design (Los Angeles). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne zrealizowane w pięciu uczelniach w kraju (np. SGGW). Prywatnie pasjonat podroży dalekich i bliskich. Czynnie uprawia koszykówkę, trekking i kajakarstwo (300 km samotnie kajakiem po Bajkale)

Wydział Inżynierii

dr inż. Iwona Białas

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Aktualnie finalizuje specjalizację z Toksykologii na Wydziale Farmaceutycznym Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków – to nadrzędne aspekty jej zainteresowań zawodowych. Zaowocowały one rozprawą doktorską z zakresu przenikania przez skórę barwników stosowanych w farbach do włosów w kontekście bezpieczeństwa ich stosowania. Od 2013 roku safety assessor i właściciel firmy CosmetoSAFE Consulting zajmującej się doradztwem naukowo-technicznym oraz oceną bezpieczeństwa kosmetyków. Aktywny członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Wieloletni wykładowca akademicki oraz autorka publikacji i wystąpień z zakresu szeroko pojętej chemii kosmetycznej.

 

 

 

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząc badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które są stosowane w medycynie i farmakologii w terapii fotodynamicznej-skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia. Wykładowca, nauczyciel i autor projektów edukacyjnych i naukowych z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych.

 

 

 

dr n. farm. Piotr Koziej

Doktor nauk farmaceutycznych nadany 13 września 1978 roku. Posiada ugruntowaną wiedzę toksykologiczną o surowcach zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Zna oraz tworzy receptury, procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym. Członek Mazowieckiego Klastra Peptydowego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN, grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego praz Stowarzyszenia European Cosmetics Responsible Person Association. Lista zgłoszeń patentowych: PL140328, PL390148, PL390147, PL376989, PL367949, PL311552, PL148342.

 

 

prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Biochemik i toksykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni wykładowca Uniwersytetu Quebec w Montrealu (Kanada). Stypendysta Instytutu Armand-Frappier/CNRS w Kanadzie oraz francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Uniwersytetu Medyczny Claude Bernard w Lyonie. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Londynie, Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w programach FP6 i FP7 Komisji Europejskiej (Bruksela). Współpracuje z wydawnictwem „Medyk” (Warszawa), jest biegłym sądowym w dziedzinie toksykologii. Autor około 120 publikacji naukowych i ponad 20 książek w jęz. angielskim, francuskim i polskim.

 

 

dr inż. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, produktami z pogranicza i ich klasyfikacją jako kosmetyk, wyrób medyczny, środek spożywczy.

 

 

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Dyrektor dr. Badań i Rozwoju w firmie Biolonica. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków i kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Specjalista procesu certyfikacji kosmetyków wg EcoCert.
Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria w dziedzinach: kosmetykologia, produkty kosmetyczne, surowce kosmetyczne, receptura kosmetyczna, surowce roślinne, technologia kosmetyków, aparatura w produkcji kosmetyków. Współpracując z firmą Skin Philosophy jest odpowiedzialna za tworzenie receptur, kontrolę jakości oraz zgodność receptur z kryteriami certyfikacji EcoCert. Prowadzi warsztaty na poziomie zaawansownym oraz warsztaty dla firm.
Prywatnie mama dwóch wspaniałych dorastających synów Artura i Oskara.

 

 

mgr inż. Małgorzata Wodecka

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej oraz Studiów Podyplomowych - Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych w WSZKiPZ w Warszawie. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wieloletnie doświadczenie w technologii oraz recepturowaniu kosmetyków (kosmetyka pielęgnacyjna, zapachowa oraz kolorowa), projektowanie produktów zapachowych do wnętrz. Tworzenie dokumentacji kosmetyków (dossier), rejestracja produktów kosmetycznych - notyfikacja w CNPN. Specjalista ds. badań i jakości w laboratoriach kosmetycznych i chemicznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu


mgr Wanda Baltaza

Dietetyk kliniczny, wykładowca i doktorantka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zawodowo pracuje zarówno z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi. Naukowo zajmuje się przede wszystkim zanieczyszczeniami wody i pożywienia, które stanowią zagrożenie dla ludzi.

 

 

 

lek. Barbara Borkowska

Absolwentka II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 roku pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. Od początku działalności zawodowej zajmuje się dermatologią kliniczną oraz medycyną estetyczną. Jest szczególnie zaiteresowana diagnostyką wczesnego wykrywania nowotworów skóry (dermoskopia, videodermoskopia). Zajmuje się usuwaniem barwnikowych i niebarwnikowych nowotworów skóry, włókniaków, brodawek, wykonuje biopsje skóry, peelingi medyczne. Uczestniczy w wielu organizowanych w Polsce i na świecie szkoleniach dotyczących dermatologii ogólnej i medycyny estetycznej.

 

 

 

dr Agnieszka Chabowska-Litka

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Specjalizuje się w tematyce bankowości, finansów oraz form finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, współpracuje z instytucjami finansowymi (bankami, spółkami leasingowymi), posiada również bogaty dorobek publicystyczny z tego zakresu. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca i doradca finansowy.

 

 

dr n. chem. Małgorzata Charmas

Z wykształcenia chemik analityk. W 2001 roku studiując na studiach doktoranckich na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymując Stypendium dla Młodych Naukowców. W 2002 roku otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Od 2003 roku pracuje w Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej w Katedrze Nauk Przyrodniczych, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia laboratoryjne i wykłady z zakresu zagadnień podstaw biochemii oraz biochemii sportu i wysiłku fizycznego. Główne zainteresowania naukowe związane są z badaniem zmian metabolicznych i hormonalnych indukowanych wysiłkiem o charakterze umiarkowanym u osób zarówno wytrenowanych, jaki i uprawiających sport prozdrowotnie. Dr Charmas kierowała wieloma projektami badawczymi a wyniki z tych eksperymentów publikuje w czasopismach naukowych polsko- i anglojęzycznych z tzw. Listy Filadelfijskiej. Ponadto, swoje wyniki prezentuje na konferencjach naukowych w Polsce i w Europie, a w ramach programu Erasmus + odwiedza znane ośrodki naukowe.

 

prof. dr hab. n. med. Jolanta Chwalbińska

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1975-2001 r) oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2001-2011 r). Główne zainteresowania naukowe: metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy treningu sportowego i zdrowotnego. Autor lub współautor 51 oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 53 komunikatów zjazdowych i 16 prac poglądowych, monografii oraz rozdziałów w podręcznikach.

 Ewa Cognac

Specjalistka branż farmaceutycznej i kosmetycznej oraz wieloletnia dyrektorka w międzynarodowych koncernach związanych z urodą i zdrowiem (Laboratoires UPSA, Bristol Myers Squibb, Pierre Fabre Dermocosmetique). Od 10 lat związana z trychologią po wielu szkoleniach w kraju i we Włoszech. Szkoleniowiec w zakresie trychologii oraz technik aplikacji produktów. Brała udział w programie szkoleń dla nauczycieli fryzjerstwa prowadzonym przez Monday Akademia Macieja Wróblewskiego i w szkoleniach dla Revlon oraz KaARAL. Jako trycholog, konsultuje w kilku gabinetach w Warszawie (Sharley, KOMED, DormioMed…). Współpracuje z wieloma lekarzami między innymi z dr Haliną Brodecką w Kielcach. Udziela konsultacji merytorycznych i publikuje artykuły na łamach prasy branżowej i mass Media.

 

dr n. o kult. fiz. Anna Czeczuk

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Pielęgniarstwa). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2005 roku.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii na kierunku kosmetologia. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Prowadzi badania naukowe z zakresu oceny mineralizacji gęstości kości, stylu życia (głównie żywienia różnych grup społecznych i działań profilaktycznych z zakresu chorób cywilizacyjnych). Jest autorem 28 prac naukowych, w tym 8 na liście filadelfijskiej.

 

 

mgr Łukasz Czerniewski

Magister kosmetologii, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalista zabiegów kosmetologii estetycznej oraz z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, pasjonat chemii kosmetycznej. Konsultant prasy urodowej oraz programów telewizyjnych. Na co dzień właściciel gabinetu kosmetologicznego, gdzie na codzień wykorzystuje swoją wiedzę w pracy z pacjentami.
Finalista pierwszej edycji konkursu Kosmetyczka Roku w roku 2013.

 

mgr inż. Emilia Dębek

Doktorantka Zakładu Genetyki Medycznej IMiD w Warszawie. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy koncentruje się na poznaniu patologii molekularnej chorób dziedzicznych, istocie i funkcji mutacji na poziomie DNA, białka i komórki. Prywatnie śpiewam, pasjonuje się podróżami, kosmetologią i siatkówką.

 

 

 

dr n. med. Monika Gętek-Paszek

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z wykształcenia dietetyk i specjalista zdrowia publicznego. Współautorka prac dotyczących zdrowia, choroby, stylu życia, w tym także sposobu żywienia. Dietetyk–praktyk.

 

 

 

 

 

 

mgr Renata Anna Godlewska

Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym. Tytuł zdobyła, zajmując I miejsce podczas Mistrzostw Makijażu MAKE-UP IX Finał Polski pt.: „Karnawał w Rio" w 2010 roku, otrzymując jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym w Dusseldorfie w 2011 roku. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna (specjalności: psychologia zachowań konsumenckich oraz reklama i PR) na SWPS oraz Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji na SGH. Dyplomowany MISTRZ w zawodzie Wizażystka/Stylistka (egzamin państwowy złożony przed Lubelską Izbą Rzemieślniczą 2014r.).

 

 

 

mgr Iwona Jakubiak

Kosmetolog, specjalista zdrowia publicznego, redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2006 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Beauty Forum” oraz organizowała Międzynarodowy Kongres kosmetyczny i Targi kosmetyczne. Lubi dzielić się swoją wiedzą, publikuje, szkoli, posiada osiemnastoletnie doświadczenie dydaktyczne. Jest autorką bloga www.kosmetolog24.blogspot.com oraz www.gabinetzdrowiaiurody.blogspot.com

 

 

 

 

mgr Agnieszka Jakubiec

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z tłumaczeniami jak i nauczaniem zarówno języka specjalistycznego, biznesowego jak i ogólnego. Związana z Uczelnią od 2011 r. Prowadziła zajęcia na takich kierunkach jak: Zarządzanie, Kosmetologia oraz Gospodarka Przestrzenna.

 

 

 

dr hab. Mariusz Kluska

Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2012 roku. Autor lub współautor blisko 100 prac naukowo-badawczych. Zainteresowania naukowe: analiza biomedyczna, chemia kosmetyczna, chemia analityczna i składniki kosmetyków, ochrona środowiska, techniki separacyjne, przygotowanie próbek do analizy.

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny, wieloletni pracownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Szpitala MSW w Warszawie. Obecnie adiunkt  w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Po obronie pracy doktorskiej realizowanej w Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji warszawskiej SGGW, a która dotyczyła oceny skuteczności dietoterapii i terapii zaburzeń metabolicznych u osób z cukrzycą typu 2., swoją zawodową uwagę (naukową i kliniczną) skupiła głównie na pacjentach z insulinoopornością, chorobami tarczycy, cukrzycą, zespołem metabolicznym i pacjentach onkologicznych. Jako dydaktyk realizuje wykłady, ćwiczenia i seminaria z dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób cywilizacyjnych, dietetyki klinicznej, edukacji żywieniowej, żywienia człowieka, dietetyki w sporcie, oceny żywienia człowieka, poradnictwa żywieniowo-dietetycznego. Realizuje także autorskie szkolenia dla dietetyków z zakresu dietetyki klinicznej, dotyczące głównie dietoterapii w insulinooporności, cukrzycy, zespole policystycznych jajników i autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy.

 

  

 

mgr Andrzej Lazar

Fizjoterapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalista rehabilitacji ruchowej, ze szczególnym nastawieniem na rehabilitację pourazową. Zakres jego zainteresowań obejmuje także rehabilitację sportową oraz odnowę biologiczną. Uczestnik wielu kursów dokształcających oraz sympozjów naukowych. Od wielu lat związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Fizjoterapii od początku jego istnienia. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich. Jest współautorem wielu publikacji w liczących się pismach branżowych. Prywatnie pasjonat polskich i skandynawskich kryminałów.

 

 

 

 

mgr Anna Liwosz

kosmetyczka z ponad dwudziestoletnim stażem zawodowym ,podolog,masażystka .Absolwentka Wsiiz w Warszawie kierunek Trychologia kosmetologiczna oraz Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Doradztwo Psychospołeczne.Obecnie pracuje w Ikf Trichomed Stargard.

 

 

 

 

 

mgr inż. Dominik Łasisz

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Od kilku lat wykładowca informatyki w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania, kierownik ds. informatyki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

 

 

 

 


dr n. o kult. fiz. Joanna Łuczak

Doktor Kultury Fizycznej I Sportu AWF w Warszawie, AWF w Poznaniu ukończyła - na Wydziale Wychowania Fizycznego kierunku Rehabilitacja Ruchowa.Od 1998 roku rozpoczęła zainteresowania z zakresu krioterapii ogólnoustrojowej i od tego czasu do dzisiaj powstały liczne prace badawcze.Od 2003 roku pracownik CSK MSW w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu kriostymulacji.

 

 

 

 

 

mgr Patrycja Marciniak

Z wykształcenia kosmetolog, Project Manager oraz Trener Rozwoju Osobistego. Absolwentka Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu (studia licencjackie), Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Pasjonuje się holistycznym podejściem do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Uważa, że połączenie manualnych technik relaksacji z preparatami o innowacyjnym składzie chemicznym i przy zastosowaniu urządzeń high tech daje najlepsze efekty, porównywalne z inwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem, brała również czynny udział w komisjach egzaminacyjnych zawodowych i maturalnych. Przez wiele lat pracowała jako trener dla kosmetycznych marek włoskich, francuskich, hiszpańskich oraz niemieckich, była też Brand Managerem marki SKEYNDOR w Polsce oraz kierowała Działem Szkoleń, koordynując pracę trenerów. Współautorka podręcznika „Kosmetologia i trądzik pospolity” (wyd. Indygo 2012). Autorka publikacji w branżowym czasopiśmie „Postępy Kosmetologii” („Mikrobiologia i kosmetologia – zależności, wspólne obszary badań, perspektywy”, 2009. Autorka cyklu publikacji o ziołolecznictwie w miesięczniku „Ekonatura” („Zdrowie”, 2008-2009). Autorka licznych publikacji w czasopiśmie „Beauty Forum” (2014-2017). Prelegent podczas ogólnopolskich targów kosmetyki profesjonalnej „Beauty Forum”( w 2014 oraz w 2017 roku). Obecnie właściciel Instytucji Szkoleniowej IRBK, specjalizującej się w szkoleniach biznesowych i kosmetycznych dla kosmetologów i kosmetyczek. Ekspert rynku kosmetyki profesjonalnej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

 

 

mgr Magdalena Owczarek

Dyplomowany kosmetolog - podolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz WSZKiPZ w Warszawie studia podyplomowe na kierunku podologia. Jest współpromotorem wielu prac magisterskich i licencjackich z dziedziny podologii i kosmetologii. Od 2005 roku prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii leczniczej i podologii kosmetycznej oraz zajęcia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej i podologii na studiach magisterskich, licencjackich oraz na kursach zawodowych. Jest szkoleniowcem firm: Yonelle i Secret Lashes. Ma w swoim dorobku publikacje w pismach branżowych tj. „Beauty Forum” oraz na blogu firmy Noble Healt. Od trzech lat jest członkiem jury konkursu Beauty Premium.

 

 

lek. med. Patryk Poniewierza

Lekarz, Rzecznik Prasowy Szpitala . W wolnym czasie zajmuję się pilotowaniem wycieczek oraz uprawianiem Taekwon-do ITF. Motto: ''Kontroluj siebie i pozwól innym czynić to co chcą. Nie oznacza to, że jesteś słaby. Kontroluj swoją duszę i przestrzegaj zasad życia. Nie oznacza to, że inni są silniejsi.''

 

 

 

 

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Specjalizacja: Technologia kosmetyków i chemia artykułów gospodarstwa domowego
Manager jakości
Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Specjalista procesu certyfikacji kosmetyków wg norm i wytycznych EcoCert-u, BDiH-a.
Posiada ugruntowana wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków.

 

dr n. biol. Agnieszka Michalska

Pracownik dydaktyczno-naukowy na stanowisku adiunkta w WSIiZ w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel biologii. W 2004 r. obroniła pracę doktorską z zakresu fizjologii żywienia w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Działalność naukowa dotyczy prowadzenia badań na temat czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) z fizjologii, biologii i histologii na kierunku kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu.

 

 

 

 

dr n. med. Maciej Hubert Murkowski

Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących: zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, doradztwa w zakresie restrukturyzacji i przekształceń szpitali. Autor kilkudziesięciu ekspertyz dotyczących programów medycznych, restrukturyzacji, przekształceń, modernizacji oraz programów inwestycyjnych szpitali. Od 2004 roku wykładowca akademicki na wydziałach zarządzania oraz nauk o zdrowiu warszawskich uczelni.

 

 

 

dr n. med. Lucyna Pachocka

Z wykształcenia jest żywieniowcem, dietetykiem, ekonomistą, a od 2013 r. menedżerem  projektów badawczych (uzyskała dyplom z wyróżnieniem). W Instytucie Żywności i Żywienia pełni funkcję kierownika Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i  Żywienia (OCD IŻŻ)  i dietetyka w Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia. Jest członkiem Panelu ekspertów ds. opracowywania stanowisk IŻŻ w dziedzinie żywności, żywienia, prewencji żywieniowej, dietetyki, leczenia żywieniowego i terapii chorób  żywieniowych, ekspertem Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, członkiem Rady Programowej kwartalnika „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, autorem książki „Dna moczanowa”. Laureatka nagród m.in. nagrody zespołowej pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Krawczyka oraz nagrody za najlepszą pracę podczas V Zjazdu i XVII Międzynarodowej Konferencji PTŻDiP.

 

 

prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

 

 

 

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

 

 

 

mgr Julitta Małgorzata Siemiątkowska

Kosmetolog, fizjoterapeuta , trycholog, absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Autorka pierwszej w Polsce książki z zakresu trychologii „ Zarys trychologii kosmetycznej”. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, pomysłodawczyni Pierwszego Sympozjum Trychologicznego. Współautorka programu na studiach podyplomowych „Trychologia kosmetologiczna” w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Autorka programów pielęgnacyjnych i diagnostycznych do skóry głowy i włosów, twórczyni autorskiego masażu trychologicznego. Właścicielka gabinetów trychologicznych Trichomed w Warszawie i Stargardzie. Od 2011 jej firma Trichomed jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce kosmeceutyków trychologicznych Vivipharma San Marino. Od wielu lat zaangażowana w rozwój trychologii i usług trychologicznych w Polsce. Stara się, aby trychologia w Polsce jako główny kierunek rozwoju przyjęła naukowe ukierunkowanie na prawidłową pielęgnację skóry głowy i włosów w gabinecie trychologicznym.

 

 

 

mgr Bożena Sikora

Adiunkt w Instytucie Fizyki PAN zajmujący się wykorzystaniem nanotechnologii w biologii i medycynie, w swoich badaniach łączący nauki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Autor wielu międzynarodowych publikacji naukowych. Doktorat w dziedzinie fizyki zdobyty w Instytucie Fizyki PAN, magisterium nauk chemicznych otrzymane na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

 

dr n. med. Anna Skwarek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe w zakresie chirurgii ogólnej zdobywała w Oddziale Torakochirurgii Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Po uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej oraz stopnia doktora nauk medycznych kontynuwała pracę w Klinice również na Oddziale Intensywnej Trerapii Chirurgicznej.

 

 

 

dr n. o zdr. Teresa Slosorz

Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Lublinie. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Nauk Społecznych, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe m.in. ze współpracy z międzynarodowym koncernem Beiersdorf Lechia S.A. w Poznaniu oraz realizacji na terenie kraju – wykładów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych w ramach „Projektów Unijnych”. Autorka i recenzentka publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu. Interesuje się historią medycyny.

 

 

mgr Agata Skiwska

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Kosmetolog z zamiłowania i pasji do pielęgnacji ciała i zdrowia. Od ponad 13 lat prowadzi własną praktyką w Gabinecie Kosmetologii w Radzyminie. Swoje umiejętności podwyższa na szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w USA. Wieloletni wykładowca i egzaminator w studium kosmetycznym Centrum Nauki i Biznesu Żak w Wołominie. Od 2015 r. związana z WSIiZ w Warszawie.

 

 

 

 

mgr Weronika Słupek

Od 5 lat zajmuje się trychologią. Posiada wykształcenie socjologiczne, kosmetologiczne i fryzjerskie. Wiedza z tych dziedzin jest idealnym połączeniem. Pozwala zrozumieć procesy jakie wpływają na pogorszenie stanu naszej skóry głowy oraz włosów. Daje również możliwości by w jak najbardziej skuteczny sposób poradzić sobie z problemami. Współtwórca i szkoleniowiec Akademii Organics Beauty oraz autor programów szkoleniowych. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego i współorganizator Pierwszego w Polsce Sympozjum Trychologicznego. Jako ekspert w swojej dziedzinie jest konsultantem wielu artykułów, udziela porad na łamach prasy oraz w programach telewizyjnych.

 

 

 

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

 

 

 

mgr inż. Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

 

 

Wioletta Uzarowicz

Wizażystka profesjonalnych marek kosmetycznych. Założycielka Warszawskiej Akademii Wizerunku Uzarowicz Art Visage. Autorka podręcznika dla wizażystów "Sztuka Makijażu Profesjonalnego"(2012), oraz kursu dvd "Wizaż - odnajdź naturalne piękno"(2006), oraz współautorka poradnika "W sukience do sukcesu"(2013). Ekspert programów telewizyjnych TVN , TVP2, Super Stacja.
Wizażystka i juror konkursów piękności Elite Model Look, Miss Word, Miss Polonia. Ekspert w dziedzinie wizerunku biznesowego. Współautorka projektów: "Profesjonalny sekretariat", "Wizerunek w pracy", "Kosmetyczka, wizażystka - Twój nowy zawód".
Autorka skryptów szkoleniowych i programów nauczania, opartych na autorskich technikach wykonania makijaży profesjonalnych. Autorka felietonów i artykułów z zakresu kreowania wizerunku, psychologii koloru, trendów i stylizacji publikowanych w prasie branżowej. Pasjonatka kreowania wizerunku w oparciu o analizę osobowości i psychologicznych predyspozycji człowieka. Podsumowaniem 13 lat pracy w zawodzie wizażysty było uzyskanie duplomu Mistrza Wizażu i Stylizacji, zdanego w 2014 roku w Izbie Rzemieśliczej.

 

 

dr hab. n. med. Irena Walecka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, specjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, konsultant wojewódzki dla województwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
Wieloletni ekspert z zakresu Medycyny Estetycznej, wykładowca, trener i koordynator zajęć praktycznych na studiach podyplomowych dla lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami zawodowymi oraz współpracuje z prestiżowymi gabinetami dermatologii i medycyny estetycznej między innymi Instytutem Zdrowia- Manufaktura Urody.

 

 

 

dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. ndzw.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a stopień doktora w 2004 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. Jest także właścicielem firmy CosMedChem. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierował kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Obecnie pełni także funkcje Redaktora Naukowego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości (7 pkt wg MNiSW).

 

 

dr n. biol. Renata Wolinowska

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzi badania z zakresu genetyki drobnoustrojów i biotechnologii. Interesuje się szczególnie zjawiskami związanych z opornością bakterii na antybiotyki. Ponadto pasjonuje się dziką przyrodą, lubi dalekie, egzotyczne podróże.

 

 

 

 

dr n. med. Michał Wiciński

Wykładowca farmakologii klinicznej. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na molekularnych mechanizmach działania leków oraz neurofarmakologii. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym. W ramach projektów unijnych i współpracy z CMKP pełni funkcję kierownika kursów specjalizacyjnych.

 

 

  

 

mgr Michał Wrzosek

Jestem dietetykiem klinicznym oraz trenerem personalnym. Ukończyłem studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od jakiegoś czasu dzielę się swoją wiedzą na temat sportu i zdrowego odżywiania – zarówno ze studentami, jak i swoimi podopiecznymi.

Obecnie robię doktorat z dietetyki na SGGW oraz pracuję jako wykładowca na dwóch uczelniach wyższych. Prowadzę też szkolenia z zakresu dietetyki oraz treningu.
Nie wyobrażam sobie życia bez sportu i zdrowych posiłków. Moją pasją jest pomaganie moim podopiecznym w realizacji celów związanych z kształtowaniem sylwetki – proponuję zdrowy styl życia, właściwe jedzenie i wspieram w uprawianiu sportu.

 

 

dr n. farm. Daniel Załuski

Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych. Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, w Holandii. Kierownik i wykonawca projektów naukowych, współautor zgłoszenia patentowego. Promotor i opiekun ponad 20 prac magisterskich. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych.

 

 

 

 

prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

 

 

Odwiedza nas 421 gości oraz 0 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!