Władze uczelni

Kanclerz

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Kanclerz 
dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, nadany przez Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w dniu 22.10.2012 r. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995), od 2006 r. doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od początku związany z rynkiem edukacyjnym w Polsce.

Już w 1988 r. założyciel organizacji oświatowej Rotex Sp. z o.o. – organizatora kursów i szkoleń, w latach 1995-1999 utworzył ponad 20 szkół policealnych. Zwieńczeniem tego procesu było otworzenie dwóch niepublicznych szkół wyższych, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (1999) oraz Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie (2003). W obu uczelniach pełni funkcje Kanclerza. Oprócz zarządzania uczelniami zajmuje się także działalnością naukową. Także tu szkolnictwo wyższe zdominowało jego zainteresowania, począwszy od rozprawy doktorskiej „Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju uczelni niepublicznych jako sektora rynku usług edukacyjnych w Polsce” (wydanej później jako monografia „Rynek uczelni niepublicznych w Polsce”). Odpowiadając na światowy trend biznesu społecznie zaangażowanego, wiele artykułów i rozpraw poświęcił tematyce społecznej odpowiedzialności uczelni.

W latach 2007-2010 był kierownikiem projektu: „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy”, wyniki którego opublikował w 2010 roku. Zwieńczeniem tych badań jest obszerna monografia „Społeczna odpowiedzialność uczelni” wydana w 2012 roku. Nie bojąc się trudnych wyzwań – zgodnie z oczekiwaniami rynku, wprowadza w swoich szkołach kierunki pionierskie na rynku uczelni niepublicznych, takie jak fizjoterapia i kosmetologia.

Jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, reprezentuje Wyższą Szkołę Zarządzania w European Foundation for Management Development (EFMD) w Brukseli, a także w Central and East European Management Development Association (CEEMAN) w Bled w Słowenii oraz Baltic Management Development Association (BMDA) w Kownie na Litwie. Współpracuje z The Interational Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS) University of Windsor w Kanadzie. W 2010 roku został uhonorowany Medalem Prezydenta The Interational Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics w Baden-Baden za wybitne osiągnięcia. W 2004 roku był nominowany do tytułu Top Menedżer Roku Województwa Pomorskiego.

Podziwia swoich studentów za ambicję, upór w dążeniu do celu, przeróżne pasje. Lubi dobrą kuchnię, szczególnie japońską. Uprawia sporty zimowe – w szczególności jazdę na nartach, i letnie – nurkowanie. Posiada patent Advanced Open Water Diver PADI oraz Rescue Diver.

 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!