Władze uczelni

Rektor

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Rektor 
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki

krzysztof.wierzbicki@wsiiz.pl

Ukończył w 1957 r studia na Wydziale Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) we Wrocławiu, a następnie podjął prace przy różnego rodzaju projektach i badaniach m. in. w Instytucie Melioracji Użytków Zielonych oraz Zakładzie Budownictwa Wodno – Melioracyjnego i Lądowego (WSR) we Wrocławiu.

Od lutego 1960 r rozpoczyna prace w nowo powstałym Zakładzie Maszyn Melioracyjnych przy Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (obecnie Instytut Technologiczno - Przyrodniczy ITP) w Warszawie.

Tu kolejno pełni funkcje asystenta, starszego asystenta (1961) adiunkta i kierownika pracowni nawodnień (1964), docenta (1986) a od 1.11.1990 r.  do 1.01.2006 r. z-cy Dyrektora ds. naukowych ITP. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1973 r, doktora habilitowanego nauk technicznych 1986 r, a tytuł profesora w 1999 r.

Dodatkowe wykształcenie kierunkowe otrzymał podczas rocznego stażu naukowego w Instytucie Pomp i Turbin w Ljubljanie, trzymiesięcznego stażu w Państwowym Centrum Mechanizacji Rolnictwa oraz Inżynierii Rolniczej, Wodnej i Leśnej w Paryżu. Ponadto odbył kilkakrotnie krótkie staże w Instytutach naukowych w Bułgarii, Węgrzech, Czechosłowacji, Szwecji, NRD, Jugosławii. Realizowane prace badawcze dotyczą dyscypliny inżynieria rolnicza oraz inżynieria środowiska o kierunku specjalizacji – hydrauliczny transport materiałów, hydraulika, infrastruktura techniczna obszarów wiejskich.

Łącznie opublikowane zostało 495 prac, w tym 47 wzory użytkowe i patenty w większości wdrożone do praktyki, 8 podręczników i skryptów, oraz 38 publikacji recenzowanych.

W wyniku swojej działalności uzyskał wraz z zespołem 8 nagród Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej II- go stopnia i jedną nagrodę I-go stopnia. Ponadto Srebrny Krzyż Zasługi 1976, Srebrna Odznaka za Zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki Wodnej – Min. Środowiska, (1990) Srebrna Odznaka Zasłużony dla rolnictwa - Ministerstwo Rolnictwa (1997).

Działalność w kierunku ochrony środowiska obszarów wiejskich została dostrzeżona, co zaowocowało powołaniem Prof. K. Wierzbickiego na Z-cę Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie (2004) oraz na członka Zespołu Ekspertów ds. Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przy Marszałku Województwa Mazowieckiego (1999).

Oprócz działalności naukowo-badawczej udziela się w organizacjach naukowo technicznych, jak:  Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej – członek (1995-2006), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno Melioracyjnych, - członek 1960 – 2006, wiceprzewodniczący komisji ds. Mechanizacji Melioracji (1960-1975). Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”. Członek Rady Programowej czasopisma „Woda, Środowisko – Obszary Wiejskie wyd. IMUZ – Warszawa. Jest rzeczoznawcą SITR oraz SITWM. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (członek 1970 – 2006), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (1979 - 2006).

Jego hobby to narciarstwo, sporty wodne – dla zdrowia, a dla rozwoju umysłowego – rozwiązania techniczne zmniejszające nakłady energetyczne i materiałowe oraz usprawnienia procesów dydaktycznych na studiach wyższych.

Ma żonę Barbarę, córkę – Anitę, syna Bartosza, a 2.01.2006 r. ukończył 70 lat i ma zamiar kontynuować i rozwijać swoje pasje naukowe i życiowe m. inn. jako rektor (2005) w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania i profesor ITP w Warszawie.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!