Władze uczelni

Dziekan

Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
dr inż. Oleksiy Kopylov
oleksiy.kopylov@wsiiz.pl

Jest absolwentem Politechniki Lwowskiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2002). W latach 2003-2006 był doktorantem na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie konstrukcji budowlanych uzyskał w 2006 roku.

W celu zdobycia wiedzy praktycznej pracował w firmie HYDROBUDOWA-6 S.A. jako inżynier budowy. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Budowlanej (w chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku adiunkta). Od roku 2008 jest związany z Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. W roku 2009 dostał odznakę Prezydenta Ukrainy za osiągnięcia naukowe – cykl prac badawczych poświęconych nowoczesnym konstrukcjom stadionów.

Zainteresowania naukowe związane są z aerodynamiką budowli oraz zagadnieniami jakości w budownictwie.

W latach 2007-2012 opracował ponad 50 ekspertyz oraz opinii technicznych.

Aktywnie uczestniczył w wielu pracach naukowych wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Między innymi był kierownikiem następujących prac badawczo-naukowych:

  • Wymagania i kryteria klasyfikacji dla elementów przegród oraz pomieszczeń w obiektach budowlanych w zakresie nie objętym warunkami technicznymi. Zadanie 1.4. Warunki techniczne przeprowadzenia odbiorów lokali mieszkaniowych. Tytuł pracy przekazanej do druku: "Odbiór lokali usługowych oraz mieszkaniowych. Poradnik",  16/12/2011,
  • Opracowanie koncepcji centrum badawczo-pomiarowego z zakresu obciążeń klimatycznych,  13/12/2010,
  • Szacowanie dopuszczalnych obciążeń na stropy, dachy i parkingi z warstwą izolacyjną ze styropianu,  30/11/2010,
  • Wpływ oddziaływania sił aerodynamicznych na elewację obiektów budowlanych w zabudowie miejskiej, 30/11/2008.

 

Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych wydanych w krajowych i zagranicznych czasopismach. Wyniki prac naukowych były przedstawiane na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Był promotorem 25 prac inżynierskich związanych z zagadnieniami gospodarki przestrzennej.

 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!