Dietetyka

Dietetyka

prof. dr hab. Jolanta Chwalbińska

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1975-2001 r) oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2001-2011 r). Główne zainteresowania naukowe: metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy treningu sportowego i zdrowotnego. Autor lub współautor 51 oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 53 komunikatów zjazdowych i 16 prac poglądowych, monografii oraz rozdziałów w podręcznikach.

prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Biochemik i toksykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni wykładowca Uniwersytetu Quebec w Montrealu (Kanada). Stypendysta Instytutu Armand-Frappier/CNRS w Kanadzie oraz francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Uniwersytetu Medyczny Claude Bernard w Lyonie. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Londynie, Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w programach FP6 i FP7 Komisji Europejskiej (Bruksela). Współpracuje z wydawnictwem „Medyk” (Warszawa), jest biegłym sądowym w dziedzinie toksykologii. Autor około 120 publikacji naukowych i ponad 20 książek w jęz. angielskim, francuskim i polskim.

 

prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

dr hab. n. o zdr. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

dr hab. n. o zdr. Anna Herman

Absolwentka Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, a w 2015 roku pracę habilitacyjną na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła także studia podyplomowe Chemia Kosmetyczna prowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Jest autorką/współautorką 31 publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, 6 publikacji w czasopismach naukowych z listy B, 1 patentu, 2 rozdziałów w monografii polskojęzycznej, 1 rozdziału w monografii anglojęzycznej oraz 30 komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W WSIiZ prowadzi wykład z Endokrynologii oraz wykład i ćwiczenia z Mikrobiologii i parazytologii.

 

dr hab. n. med. Michał Wiciński

Wykładowca farmakologii klinicznej. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na molekularnych mechanizmach działania leków oraz neurofarmakologii. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym. W ramach projektów unijnych i współpracy z CMKP pełni funkcję kierownika kursów specjalizacyjnych.

 

 

 

dr Wanda Baltaza 

Dietetyk kliniczny, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, kursów, a także artykułów i wystąpień dla mediów, m.in. dla gazety Moda Na Zdrowie, Fakt i programu Onet Rano #Wiem. Zawodowo pracuje z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi.

 

dr Wojciech Bober

Doktor nauk humanistycznych, filozof, etyk. Od wielu lat związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor jednej książki i artykułów naukowych. Jego zainteresowania obejmują zarówno problemy metaetyczne jak i praktyczne kwestie moralne, zwłaszcza związane z rozwojem współczesnej techniki. Członek Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

 

dr n. med. Monika Gętek Paszek

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z wykształcenia dietetyk i specjalista zdrowia publicznego. Współautorka prac dotyczących zdrowia, choroby, stylu życia, w tym także sposobu żywienia. Dietetyk–praktyk.

 

dr n. med. Krzysztof Grykiel

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwent Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Poznaniu (1996-2000). W latach 1996- 2004 pracował w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu, gdzie uzyskał I i II stopień specjalisty w chorobach wewnętrznych. Od 2004 do 2014 pracował w Wielkiej Brytanii: w Londynie, Bristolu i Edynburgu (Darent Valley Hospital [NHS] i sektorze prywatnym) jako Staff Grade, Associate Specialist i Specialist. W 2008 roku ukończył 9-miesięczne szkolenie RCGP Edinburgh: „ Management of Drug Misuse Part 1 and 2”. W Castle Craig Hospital [private] pełnił funkcję specjalisty oraz członka Governance Committee przez 4 lata. Od 2014 roku związany z Kliniką Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej; Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, gdzie odbywał staż w ramach specjalizacji z gastroenterologii. W latach 2015- 2017 Dyrektor Medyczny Endoterapia Sp. z o.o. - wiodącego Ośrodka diagnostyki i zaawansowanych zabiegów endoskopowych w zakresie gastroenterologii. Od 2017 (po połączeniu Endoterapii z Magodent) Dyrektor Medyczny sieci szpitali Magodent Sp. z o.o., należących do Grupy Lux Med (part of BUPA)..

dr n. rol. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny od 1990 roku, dydaktyk, wykładowca, adiunkt i nauczyciel akademicki, zawodowo  związana z Katedrą Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie. 

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). 

Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi.

 

dr Karolina Małek

Działalność popularyzatorska i naukowa: 1. Publikacje naukowe: Małek. K. (2005) Publikacja w branżowym czasopiśmie „Służba Zdrowia”, numer 13-16/2005. Artykuł pt: „Biofeedback w walce z bólem.” Małek, K., Małek Ł. (2007) „Czynniki psychologiczne w chorobach sercowo – naczyniowych – zapomniana strona kardiologii.” Terapia XV, nr 4, z.2. Index Copernicus - 3,56, KBN – 2). Batory A., Brygoła E., Małek K. (2008) Sprawozdanie z V konferencji narracyjnej „Życie człowieka w wielkich i małych narracjach” Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku. Roczniki Psychologiczne XI, 1, 190-194.

dr n. o kult. fiz. Krzysztof Mizera

Fizjolog sportu, trener personalny, szkoleniowiec. Od 2009 r. współpracuje z czołowymi sportowcami (m.in.: mistrzami świata, olimpijczykami) oraz amatorami w zakresie treningu, żywienia, odchudzania, przygotowania motorycznego, badań wydolnościowych i żywienia. Od 2008 r. pracownik naukowy na uczelniach wyższych. Uczestnik licznych projektów naukowych oraz konferencji polskich i międzynarodowych. Jego praca doktorska dotyczyła treningu oraz żywienia w sportach siłowych.  Autor ponad 130 publikacji popularno-naukowych, a także dwóch książek - bestsellerów: "Bieganie jest proste" oraz "Dietetyka sportowa" (przetłumaczona na j. ang. i od 2019 r sprzedawana na całym świecie). W marcu 2019 premierę miała jego trzecia książka: "Żywienie młodego sportowca". Amatorsko uprawia sporty siłowe oraz bieganie - przebiegł 5 półmaratonów.

 

 

dr Jacek Połosak

Absolwent Biotechnologii Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o zasięgu międzynarodowym. Członek International Association of Gerontology and Geriatrics, Federation of European Biochemical Societies, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Naukowo zajmuje się tematyką genetycznych i epigenetycznych przyczyn starzenia człowieka i długowieczności oraz medycyną molekularną. Obok pracy naukowej jego pasją jest dzielenie się wiedzą. Wieloletni wykładowca akademicki, promotor prac dyplomowych i popularyzator nauki.

dr n. rol. Justyna Malinowska

Doktor nauk rolniczych - dyscyplina naukowa Technologia żywności i żywienie. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktorat uzyskała w Katedrze Dietetyki w 2016 roku. Ukończyła także studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z zakresu chromatografii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez 3 lata jako asystent naukowy w Katedrze Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa w SGGW w Warszawie oraz w wielu firmach zajmujących się produkcją i badaniami jakości żywności. Autor i współautor publikacji naukowych. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych.

 

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

 

dr n. med. Przemysław Sielicki

Specjalizacja z zakresu pediatrii, zdrowia publicznego, doktorat z zakresu nefrologii dziecięcej, liczne szkolenia, kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji m.in. we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. studia podyplomowe Zarządzanie podmiotami leczniczymi w dobie przekształceń własnościowych – Uniwersytet Warszawski. Prezesa, dyrektora ds. medycznych, dyrektora ds. operacyjnych w podmiotach medycznych – Uzdrowisko Konstancin – Zdrój, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Magodent Sp. z o. lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, aktualnie etat adiunkta w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine, Audytora w zakresie organizacji, funkcjonowania, prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych, zarządzania i efektywności funkcjonowania wraz z planem naprawczym, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

dr n. o zdr. Teresa Slosorz

Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Lublinie. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Nauk Społecznych, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe m.in. ze współpracy z międzynarodowym koncernem Beiersdorf Lechia S.A. w Poznaniu oraz realizacji na terenie kraju – wykładów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych w ramach „Projektów Unijnych”. Autorka i recenzentka publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu. Interesuje się historią medycyny.

 

dr Dorota Snarska

Socjolog, absolwentka Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w 2002 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (tytuł rozprawy doktorskiej: "Antropologiczna analiza mitów i kulturowe aspekty kształtowania wiedzy"). Problematyka badawcza: proces poznania i jego struktura. Zainteresowania naukowe: antropologia społeczna, socjologia wiedzy i historia nauki. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, promotor prac licencjackich. W pracy naukowej zajmuje się również rozwojem lokalnym i zagadnieniami dotyczącymi świadomości ekologicznej.

 

 

dr n. biol. Renata Wolinowska

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzi badania z zakresu genetyki drobnoustrojów i biotechnologii. Interesuje się szczególnie zjawiskami związanych z opornością bakterii na antybiotyki. Ponadto pasjonuje się dziką przyrodą, lubi dalekie, egzotyczne podróże.

 

dr n. med. Agata Wolska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

 

 

mgr Michał Fabiszewski

Podróżnik, MasterChef, Influancer, FitChef, doradca kulinarny i wykładowca akademicki. Gotuje, inspiruje, nie śpiewa. Doświadczenie zdobywał pod okiem Wojciecha Modesta Amaro w AtelierAmaro, oraz licznych podróży po całym świecie. Obecnie szef kreatywny dla Sodexo Polska. Ambasador kulinarny polskiej wsi, oraz kilku polskich marek. Szuka w kuchni prawdy i prostoty. Nie akceptuje tępych noży!

 

 

mgr Iwona Jakubiak

Kosmetolog, specjalista zdrowia publicznego, redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2006 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Beauty Forum” oraz organizowała Międzynarodowy Kongres kosmetyczny i Targi kosmetyczne. Lubi dzielić się swoją wiedzą, publikuje, szkoli, posiada osiemnastoletnie doświadczenie dydaktyczne. Jest autorką bloga www.kosmetolog24.blogspot.com oraz www.gabinetzdrowiaiurody.blogspot.com

mgr Joanna Grzyb 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stypendystka programu Socrates-Erasmus realizowanego na Uniwersytecie Ecole Nationale Superieure de Chimie w Lille we Francji. Pracowała na stanowisku chemika w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, gdzie zajmowała się analizą żywności pochodzenia zwierzęcego, a także w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, w sekcjach: badania żywności, badania wody i sekcji analiz instrumentalnych, wykonując szerokozakresowe badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne żywności i próbek środowiskowych. Popularyzatorka nauki, nauczycielka przedmiotów z obszaru chemii, biologii i pokrewnych.

mgr Justyna Marszałkowska-Jakubik

dietetyk, nauczyciel akademicki i bloger w jednym. Gość audycji radiowych oraz telewizyjnych programów „śniadaniowych”. Autorka artykułów w czasopismach naukowych (Alergia, Astma, Immunologia czy Family Medicine&Primary Care Review), popularnonaukowych  (Farmacja Praktyczna) czy tych całkiem rozrywkowych (Świat Kobiety, Glamour). W tej chwili publikuję przede wszystkim na swoim blogu.

W swojej pracy wyznaję zasadę, że dieta to styl życia, a nie tylko odchudzanie, dlatego staram się osładzać życie tym co na diecie. Uważam, że ubytek masy ciała powinien być jedynie efektem ubocznym zdrowego i smacznego życia! Inspirują mnie ludzie, ich wola zmian oraz szukanie recepty na zdrowe i szczęśliwe życie. Od roku 2006 prowadzę własny gabinet w Warszawie, a w 2015 założyłam także bloga.

U mnie zawsze jest i zdrowo i smacznie, bo wychodzę z założenia, że jedzenie ma smakować, sprawiać radość i  dawać energię na każdy aktywny dzień!

Prywatnie także jestem pasjonatką zdrowej i różnorodnej kuchni – nocnych wypieków, zamykania przetworów warzywno-owocowych w słoikach, uprawiania własnego jedzenia na działce oraz  teatru i jazdy na rowerze!

   

mgr inż. Dominik Łasisz

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Od kilku lat wykładowca informatyki w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania, kierownik ds. informatyki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

 

mgr Piotr Parjaszewski

Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Adwokat nie wykonujący zawodu wpisany na listę prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Członek Sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W przeszłości związany z Ministerstwem Zdrowia – Wydziałem Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe realizującego szkolenia specjalizacyjne m.in. dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.

mgr Krystyna Powierża 

Dyplomowana starsza pielęgniarka i nauczyciel. Od 25 lat pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a  od 10 lat jest  nauczycielem w CNiB ŻAK. W 2007 roku na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, na kierunku: pedagogika (pedagogika zdrowia) specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia uzyskała tytuł zawodowy magistra. W 2012 roku na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego ukończyła studia doskonalące : Żywienie w zdrowiu i chorobie. W 2017 roku uzyskała tytuł  Pielęgniarki specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jako wolontariusz prowadzi szkolenia z zakresu  pierwszej pomocy  na kursach prawo jazdy. Ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń z dziedziny medycyny

mgr Michał Wrzosek

Jestem dietetykiem klinicznym oraz trenerem personalnym. Ukończyłem studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od jakiegoś czasu dzielę się swoją wiedzą na temat sportu i zdrowego odżywiania – zarówno ze studentami, jak i swoimi podopiecznymi.

Obecnie robię doktorat z dietetyki na SGGW oraz pracuję jako wykładowca na dwóch uczelniach wyższych. Prowadzę też szkolenia z zakresu dietetyki oraz treningu.
Nie wyobrażam sobie życia bez sportu i zdrowych posiłków. Moją pasją jest pomaganie moim podopiecznym w realizacji celów związanych z kształtowaniem sylwetki – proponuję zdrowy styl życia, właściwe jedzenie i wspieram w uprawianiu sportu.

 

O uczelni