Kontakt

Kontakt

Monika Gałązka WSIiZ

Koordynator ds. organizacji prac Rady Pracodawców
Wyzsza Szkola Inzynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02 - 366 Warszawa
tel.: +48 22 646 20 60
fax: +48 22 646 34 18
wsiiz.pl

NIP: 5291678903, REGON 15592523

pracodawcy.wnoz@wsiiz.pl

 

O uczelni