Spotkania

Spotkania

SPOTKANIE INAUGURACYJNE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU WSIIZ

W dniu 20.06.2018r. w budynku Uczelni przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, nr 18 odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami strefy biznesu. W czasie spotkania omówiono założenia organizacyjno-programowe, obecny system praktyk, organizację procesu dyplomowania, jak również omówiono kwestię dotyczącą zasobów bibliotecznych i infrastruktury. Miała miejsce również ożywiona dyskusja na temat oczekiwań Pracodawców i Uczelni odnośnie działalności Rady. Członkowie Rady z rąk Pani Prodziekan ds. studenckich dr n. społ. Joanny Klonowskiej otrzymali pamiątkowe podziękowania.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli:

 1. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n.med. Agata Wolska-Adamczyk
 2. Dziekan Wydziału Inżynierii dr n. chem. Sebastian Grzyb
 3. Prodziekan ds. studenckich dr n. społ. Joanna Klonowska
 4. Dyrektor Uczelni Iwona Wachol
 5. Kierownik ds. Organizacji studiów Małgorzata Okulanis
 6. Koordynator ds. organizacji prac Rady Pracodawców Aneta Kozieł

 

Pracodawców na inauguracyjnym spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm:

 1. Przewodnicząca Rady Pracodawców WNoZ, założycielka i prezes Klinik La Perla Kalina Ben Sira
 2. Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku Profesjonalnego marki YONELLE Agnieszka Śliwa
 3. Trener stylizacji rzęs oraz współwłaściciel marki MAXLASH Professional Maciej Gałężewski
 4. Główny trener oraz współwłaściciel marki MAXLASH Professional Katarzyna Gałężewska
 5. Dyrektor Sprzedaży Nova Care Marlena Skóra
 6. Wyłączny przedstawiciel marki Dr.Belter w Polsce Maciej Trochimowicz
 7. Klapp Cosmetics Łukasz Padło
 8. Prezes Nanotech sp. z.o.o Łukasz Wycisło
 9. Klinika La Perla dr n. med. Anna Skwarek
 10. General Manager Beauty In Barbara Jaciubek
 11. Główny trener i koordynator Beauty In Magdalena Nagajek
 12. Safety Assessor, założyciej Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków dr n. farm. Piotr Koziej
 1. Redaktor naczelny Beauty Inspiration Mariusz Nieścior
 2. Prezes Zarządu Beauty Business Partner sp. z.o.o. Ewa Cesarz
 3. Trener biznesu spa& beauty Marta Fiłoń
 4. Melkior Professional Wojciech Zagórski
 5. Menadżer Kliniki Urody Feniks Beata Adamczyk

 

Rada Pracodawców Wydziału Nauk o Zdrowiu zajmie się:

 1. opiniowaniem programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
 2. inspirowaniem nowych metod kształcenia;
 3. bieżącą współpracą z Komisją ds. Jakości, Władzami Uczelni i przedstawicielami Samorządu Studenckiego na rzecz promocji kształcenia realizowanego na WNoZ i kierunku;
 4. wskazywaniem innych obszarów wspólnego działania z Uczelnią.

 

Uczelnia planuje włączyć przedstawicieli Rady w proces dydaktyczny poprzez:

 • opiniowanie przedłożonych projektów programów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach i innych dokumentów
 • przekazywanie informacji i wskazówek, które wpłyną na podniesienie poziomu jakości kształcenia,
 • umożliwienie realizacji praktyk
 • zlecenie prac dyplomowych
 • prowadzenie przez Pracodawców zajęć pokazowych,
 • udział Pracodawców w komisji

 

end faq

O uczelni

Informacje o nas

Rada Pracodawców

Centrum szkoleniowe

Centrum Kosmetologii

Biuro karier

Biblioteka

Dział praktyk

Dział stypendiów

Dział Nauki

Kadra Dydaktyczna

Samorząd studentów

Erasmus +

Wydawnictwo

Forum

RODO

Kurs językowy

Kontakt

Koła naukowe