Spotkania

Spotkania

SPOTKANIE INAUGURACYJNE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻESZEJ SZKOŁY INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE 

W dniu 20.07.2018r. w budynku Uczelni przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, nr 18 odbyło się inauguracyjne spotkanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie , które poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Pani Monika Brodniewicz. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem Samorządu Studenckiego. Poza tym omówiono prawa i obowiązki studenta oraz zwyczaje akademickie, a także opracowano plan działania na r/a 2018/2019.

 

Samorząd Studencki

  1. występuje z wnioskami do Rektora w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni;
  2. wybiera delegatów na zjazd Samorządu Studentów RP oraz innych organizacji studenckich;
  3. interpretuje i wykłada regulamin;
  4. odpowiada za współpracę z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, działającymi w Uczelni i poza nią;
  5. współdecyduje z władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczone na cele studenckie;
  6. wyraża zgodę na treści Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat Uczelni;
  7. proponuje wprowadzenie zmian w Statucie i Regulaminie Studiów Uczelni;
  8. powołuje komisje Rady Samorządu Studenckiego (stałe i doraźne), w skład których mogą wchodzić studenci niebędący członkami Rady Samorządu Studenckiego;
  9. podejmuje rokowania w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

 

Skład Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Monika Gałązka WSIiZ

Monika Brodniewicz
Przewodniczący Samorządu Studentów

mbrodniewicz@wsiiz.pl

Student I roku studiów licencjackich Kosmetologii
 Monika Gałązka WSIiZ

Wiktoria Bończak
Wiceprzewodniczący

 

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

  
Monika Gałązka WSIiZ

Patrycja Mikus
Skarbnik

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Monika Gałązka WSIiZ  

Anna Świderska
Przewodniczący Rady Senatu Samorządu Studenckiego

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

Monika Gałązka WSIiZ

Adrianna Banach
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Student I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!