Wydawnictwo

"Społeczna Odpowiedzialność Uczelni" - Marcin Geryk

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

 

 

ISBN: 978-83-7378-691-2
Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2012

 

Nakładem Oficyny Wydawniczej SGH w Warszawie ukazała się monografia kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Niniejsza monografia opiera się na analizie teoretycznej światowych źródeł literaturowych oraz wynikach badań nad społeczną odpowiedzialnością uczelni, opublikowanych w książce M. Geryka „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań” Autor podjął próbę oceny, na ile stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności może wpłynąć na poprawę efektywności zarządzania.

Jest to pierwsze opracowanie przedstawiające w sposób kompleksowy zagadnienie społecznej odpowiedzialności uczelni. Autor wyraża przy tym nadzieję, że istota i znaczenie problemu wzbudzą żywe zainteresowanie i uwagę zarządzających uczelniami i przyczynią się do podniesienia poziomu wrażliwości społecznej instytucji edukacyjnych.

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!