Wydawnictwo

„Organizacja W Obliczu Współczesnych Wyzwań” - Red. Nauk. Marcin Geryk

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

 

 

ISBN: 978-83-926884-8-8
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2010
CENA: 35,00 zł

 

Niniejszą monografię tworzą artykuły autorstwa wielu wybitnych specjalistów z dziedziny zarządzania z ośrodków akademickich z całej Polski. Odnajdziemy w nich próbę diagnozy oraz gotowe odpowiedzi na wiele ważkich pytań dotyczących współczesnych organizacji.
W opracowaniu przeanalizowano zagadnienia dotyczące przemian cywilizacyjnych w odniesieniu do modeli i strategii zarządzania. Opisano aspekt zmiany jako reakcji na kryzys w otoczeniu organizacji oraz podjęto tematykę roli i wpływu społecznej odpowiedzialności oraz rosnącej świadomości interesariuszy na kształtowanie strategii zarządzania organizacjami.
Zagadnienia te przedstawiono w czterech rozdziałach: zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania współczesnej organizacji, rola czynnika ludzkiego we współczesnej organizacji, społeczne aspekty rozwoju współczesnej organizacji oraz czynniki decydujące o sprawności zarządzania organizacją.
Autorzy mają nadzieję, że treści zawarte w publikacji staną się przyczynkiem dalszych badań, a także posłużą menedżerom w praktycznych działaniu.

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!