COVER WSIIZ b

 

CHEMIA OGÓLNA

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA I STOPNIA
TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA: INŻYNIER
CZAS TRWANIA: 3,5 ROKU
REKRUTACJA TRWA

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA OGÓLNA:

 • zna podstawowe grupy związków chemicznych, surowców i substancji wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobów o określonych właściwościach użytkowych oraz metody ich pozyskiwania;
 • zna zasady planowania eksperymentu chemicznego i prawidłowej weryfikacji wiarygodności uzyskanych wyników, również przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz pogłębionej wiedzy z zakresu analizy matematycznej;
 • ma pogłębioną wiedzę o metodach analitycznych wykorzystywanych w procesie analizy jakości i bezpieczeństwa związków chemicznych, surowców, półproduktów, jak i gotowych produktów;
 • posiada umiejętność właściwego doboru metod, technik i narzędzi  niezbędnych do wyjaśnienia procesów, przemian i reakcji chemicznych;
 • posiada umiejętność posługiwania się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, a także maszynami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także badania i oceny jakości surowców i gotowych produktów;
 • posiada umiejętność posługiwania się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, a także maszynami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także badania i oceny jakości surowców i gotowych produktów;
 • dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz jej znaczenia dla rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych, a w przypadku pojawiających się trudności potrafi się zwrócić o opinię do ekspertów;
 • potrafi wykorzystać nabytą w czasie procesu kształcenia wiedzę dla wzmocnienia i ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy.

 

ABSOLWENT STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU CHEMIA OGÓLNA MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:

 • zakładach przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego
 • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych
 • samodzielnych laboratoria badań i analiz
 • powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • instytutach badawczych

 

CZESNE

 I SEMESTRII SEMESTRIII SEMESTRIV SEMESTRV SEMESTRVI SEMESTRVII SEMESTR
OPŁATA ZA SEMESTR 3600 ZŁ 3600 ZŁ 3800 ZŁ 3800 ZŁ 3800 ZŁ 3800 ZŁ 3800 ZŁ

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 2, 4 lub 5 RAT

 

Program Studiów 

 

BAZA DYDAKTYCZNA

WIRTUALNY SPACER

 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE KANCLERZA 1/2023
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 4/2023
w sprawie opłaty wpisowej.
WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 2/2023
w sprawie opłaty za ELS.
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 5/2023
w sprawie wysokości czesnego.
SKIEROWANIE NA BADANIE