Szanowni Państwo, z uwagi na trwające prace konserwacyjne, strona e-dziekanat jest obecnie niedostępna. Prosimy spróbować później. Za utrudnienia przepraszamy!
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do załatwienia sprawy objętej korespondencją.
  • Ma Pan/i prawo do żądania od WSIiZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSIiZ usługi informatyczne, prawnicze, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie.
  • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
  • Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.
 
aaa

KOSMETOLOGIA

 

 ZALICZENIE