Oferta współpracy zawodowej

Oferta współpracy zawodowej

Zasady Współpracy z Biurem Karier Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie:

1. Zamieszczanie ogłoszeń o praktykach, stażach, konkursach i ofertach pracy

Pracodawcy którzy chcą nawiązać współpracę z biurem karier WSIIZ w Warszawie publikując aktualne oferty pracy proszeni są o przesyłanie na wskazany adres mailowy: biurokarier@wsiiz.pl przygotowanych ogłoszeń zawierających następujące elementy:

  1. Nazwę pracodawcy z krótkim opisem przedstawiająca firmę
  2. Krótki opis oferty / Ramowy zakres obowiązków
  3. Nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja
  4. Rodzaj zatrudnienia  
  5. Oczekiwania względem kandydata
  6. Oferowane warunki pracy
  7. Dane kontaktowe dla kandydatów
  8. Dokumenty wymagane do potencjalnej rekrutacji
  9. Przybliżony termin końca rekrutacji ( W razie konieczności skrócenia bądź wydłużenia terminu ważności oferty, prosimy o kontakt mailowy)

Publikacja ofert w serwisie Biura Karier jest bezpłatna. Treść oferty po weryfikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej uczelni w zakładce dotyczącej ofert zawodowych oraz profilu Biura Karier znajdującej się na FB. Możliwość udostępnienia w formie papierowej oferty pracy, zamieszczając ją w gablocie przystosowanej do Biura Karier mieszczącej się na  terenie uczelni.

2. Organizacja Wykładów/Szkoleń/Prelekcje/Warsztatów realizowanych na uczelni

Jesteśmy otwarci na możliwość podzielenia się wiedzą praktyczną  z naszymi studentami. Współpraca między innymi będzie mogła opierać się na przygotowaniu przez Państwa konkursu bądź warsztatów/szkoleń które kładły by nacisk na poszerzenie wiedzy merytorycznej oraz udoskonalenie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Klasyczne wykłady których tematem przewodnim będzie kształcenie umiejętności poszerzając horyzonty rozwoju na danej płaszczyźnie studentom. Taki bezpośredni kontakt ze studentami daje możliwość zaprezentowania firmy jako pracodawcy, jak również rozpoczęcie procesu pozyskiwania potencjalnych pracowników. Biuro Karier jako organizator, zajmie się rezerwacją Sali i przygotowaniem podstawowego sprzętu oraz promocją danego wydarzenia wśród studentów uczelni.

Pracodawców zainteresowanych współpracą z Biurem Karier zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Dane Kontaktowe:
Damian Ceregrzyn
Biuro Karier Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Kampus nr. 1
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr. 18
02-366 Warszawa
Pokój 2.0, piętro 2.
Tel: (22) 856-70-75
e-mail: biurokarier@wsiiz.pl