Procedura postępowania antyplagiatowego

Procedura postępowania antyplagiatowego

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszystkie prace dyplomowe, które będą bronione od semestru zimowego 2018/2019 muszą zostać zweryfikowane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Czym jest Jednolity System Plagiatowy?

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora pracy.

Jednolity System Antyplagiatowy jako jedyny na rynku systemów antyplagiatowych ma pełen dostęp do stale aktualizowanej bazy pisemnych prac dyplomowych jaką jest ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych), a dane wprowadzane wraz z badaną pracą są wspierane przez system POL-on. System korzysta również z pełnej bazy polskiego Internetu NEKST.

 

JSA wykrywa:

  • klony prac dyplomowych
  • zapożyczenia fragmentów w źródłach referencyjnych
  • fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku słów we frazie)
  • zmiany stylu pisania pracy
  • znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne
  • mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń.