Opłaty

Opłaty

Wzór podania o rozłożenie czesnego na raty:

Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia mogą dokonywać opłat czesnego w ratach po uzyskaniu zgody Kanclerza.

Stosowne podanie można otrzymać w dziale promocji, rekrutacji i organizacji studiów lub pobrać ze strony poniżej, należy je złożyć w  dniu rekrutacji na studia

 

Opłaty:

 

Wzór umowy o odpłatnościach:

 

Zarządzenie kanclerza:

 

Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z pracownikami działu Promocji i Rekrutacji:

 Monika Gałązka WSIiZ

Michał Gembura

michal.gembura@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 90

 Monika Gałązka WSIiZ

Przemysław Jankowski

przemyslaw.jankowski@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 65

 Monika Gałązka WSIiZ

Monika Rupert Komuda

monika.rupert-komuda@wsiiz.pl
tel. 22 646 20 60

 Monika Gałązka WSIiZ

Rafał Sztyk

rafal.sztyk@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 65