Dziekan

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Tematykę pracy doktorskiej obejmowały badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które wykazują aktywność biologiczną i są stosowane w medycynie i farmakologii jako fotouczulacze w terapii fotodynamicznej – skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych.

Pracował jako specjalista w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, zajmując się badaniami nad toksycznością substancji chemicznych występujących w żywności i środowisku.

Jest biegłym sądowym w dziedzinie chemia.

Nauczyciel i wykładowca wielu przedmiotów kierunkowych z dziedziny nauk chemicznych i farmaceutycznych. Dydaktyk i pedagog. Współpracuje jako konsultant i prelegent z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Współrealizator, jako specjalista ds. rozliczeń i monitoringu oraz ekspert ds. ewaluacji unijnego (współfinansowanego z EFS) innowacyjnego projektu Chemia – wiem, umiem, rozumiem.

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wykłada przedmioty kierunkowe oraz promuje prace licencjackie i magisterskie z zakresu chemii kosmetycznej.

Zainteresowania naukowo-badawcze to kompleksowa analiza chemiczna produktów pochodzenia naturalnego, w tym kosmetyków oraz metody pozyskiwania związków biologicznie aktywnych i wykorzystanie surowców naturalnych do produkcji kosmetyków.

O uczelni