Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

SPECJALISTA W ZAKRESIE KOSMETOLOGII STOSOWANEJ

(Kształcenie specjalistyczne)

 

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Organizacja kształcenia

Czas trwania: 1,5 roku [3 semestry]

Forma kształcenia:

 • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15]
 • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

Poziom kształcenia: 5 poziom PRK

Tytuł zawodowy absolwenta: Dyplomowany specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej:

 • ma elementarną wiedzę w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, niezbędną do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie kosmetologii stosowanej
 • ma elementarną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu
 • ma elementarną wiedzę w zakresie diagnostyki chorób skóry i jej przydatków
 • ma elementarną wiedzę w zakresie typów reakcji alergicznych
 • ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki i poradnictwa kosmetologicznego
 • ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki zabiegów upiększających
 • ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki zabiegów pielęgnacyjnych
 • ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki zabiegów aparaturowych mających zastosowanie w kosmetyce
 • ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki masażu kosmetycznego różnych obszarów ciała
 • zna i opisuje narzędzia i aparaturę mające zastosowanie w codziennej pracy specjalisty w zakresie kosmetologii stosowanej
 • zna i definiuje wskazania i przeciwskazania do wykonywania wybranych zabiegów kosmetycznych
  rozumie formalno - prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • potrafi zastosować elementarną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu przy konstruowaniu zabiegów kosmetologicznych
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę skóry oraz udzielić prostej porady kosmetologicznej w zależności od diagnozowanego przypadku
 • potrafi planować i realizować zabiegi upiększające i pielęgnacyjne kończyny dolnej i górnej
 • potrafi planować i realizować zabiegi upiększające i pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu
 • potrafi planować i realizować zabiegi upiększające i pielęgnacyjne ciało
 • potrafi posługiwać się aparaturą i narzędziami niezbędnymi do wykonywania wybranych zabiegów kosmetologicznych
 • potrafi dobierać odpowiednie preparaty kosmetyczne w zależności od ich składu i zastosowania
 • potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną i wykonać makijaż w zależności od potrzeb klienta
 • potrafi usunąć nadmierne owłosienie wybraną techniką
 • potrafi wykonać masaż kosmetyczny wybranej części ciała
 • posiada umiejętności manualne, estetyczne i ruchowe niezbędne do wykonywania zawodowych obowiązków dyplomowanego specjalisty w zakresie kosmetologii stosowanej
 • potrafi samodzielnie opracować elementarne procedury sanitarno-higieniczne obowiązujące w gabinecie kosmetycznym
 • potrafi rozwijać różne formy własnej działalności gospodarczej
 • potrafi planować i realizować działania marketingowe pozwalające mu na osiągnięcie zamierzonych wyników ze sprzedaży usług i produktów kosmetycznych
 • potrafi komunikować się z klientem i partnerem biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii również w języku obcym
 • potrafi uczyć się samodzielnie
 • potrafi współpracować w grupie, zajmując w niej również rolę lidera
 • jest świadomy własnych ograniczeń, nie decyduje się na podejmowanie aktywności zawodowych, do których brakuje mu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 • potrafi współpracować z wykwalifikowanym kosmetologiem oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami
 • potrafi określić priorytety kolejnych zadań oraz rozwiązywać proste problemy pojawiające się w codziennej pracy
 • potrafi organizować swoją pracę w zgodzie z wymogami formalno - prawnymi oraz standardami sanitarno - higienicznymi
 • dba o dobro i zdrowie klienta, respektując przy tym wszystkie jego prawa wynikające z przepisów pracy oraz uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych

 

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy anatomii człowieka

Z

4

 2.

 Podstawy fizjologii człowieka

Z

4

 3.

 Diagnostyka i poradnictwo kosmetologiczne

Z

3

 4.

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające okolice oczu

Z

6

 5.

 Makijaż i kreowanie wizerunku

Z

6

 6.

 Analiza składu produktów kosmetycznych

Z

4

 7.

 Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie kosmetycznym

Z

3

 8.

 BHP

Z/BO

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy dermatologii

Z

4

 2.

 Podstawy alergologii

Z

3

 3.

 Metody usuwania zbędnego owłosienia

Z

4

 4.

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające - dłonie

Z

5

 5.

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające - stopy

Z

5

 6.

 Komunikacja interpersonalna z klientem kosmetologicznym

Z

3

 7.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające - twarz, szyja i dekolt

Z

3

 2.

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające - ciało

Z

5

 3.

 Metodyka zabiegów aparaturowych w kosmetyce

Z

6

 4.

 Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej

Z

6

 5.

 Marketing i sprzedaż usług kosmetycznych

Z

2

 6.

 Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Z

2

 7.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat,
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane osobowe. Wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu  „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór skierowania Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia] - oryginał lub odpis do wglądu
  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

 

czesne/semestr [f. stacjonarna]: I-III 2 000 zł
cszesne/semestr [f. niestacjonarna]: I-III 1 700 zł
opłata wpisowa [obywatele UE]

150 zł

opłata wpisowa  [obywatele spoza UE]

200 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 9/2020
Zarządzenie Kanclerza 10a/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty
  Innovation Group