Kosmetologia lecznicza z elementami aparatury

Kosmetologia lecznicza z elementami aparatury

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. społ. Joanna Klonowska- pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Manager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

Od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jako wykładowca przedmiotów kierunkowych. W październiku 2011 otrzymała nominację na opiekuna kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie była odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad kierunkiem oraz opiekę nad studentami. W latach 2012-2014 pełniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSIiZ funkcję Dziekana, aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta, pełniąc funkcję Prodziekana ds. studenckich.

Podczas zajęć z kosmetologii leczniczej studenci będą   rozwiązywać problemy związane z obszarem kosmetologii takie jak; propagowanie działań i osiągnięć  Koła w środowisku studenckim i międzyuczelnianym czy realizacji prac dyplomowych na jakościowo wyższym poziomie. Zajęcia mają charakter praktyczny.

 

Najbliższe terminy spotkań kół naukowych: 

  • 10.04.2019 r. godz. 10:00-13:00 sala 1.7
  • 24.04.2019 r. godz. 10:00-13:00 sala 1.7
  • 15.05.2019 r. godz. 10:00-13:00 sala 1.1
  • 05.06.2019 r. godz. 10:00-13:00 sala 1.7
  • 25.06.2019 r . godz. 10:00-13:00 sala 1.0

O uczelni