Prawo medyczne

Prawo medyczne

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. med. Monika Sadowska - Nauczyciel akademicki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (pielęgniarstwo), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarządzanie w ochronie zdrowia). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje doświadczenia praktyczne zdobyte, z jednej strony, w ochronie zdrowia, z drugiej, w pracy w kancelarii prawnej, w której zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym ryzyku występowania i konsekwencji błędów medycznych, odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i organizacji pracy w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem jej działań, zarówno dydaktycznych jak i zawodowych, jest troska o poszanowanie godności człowieka poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat przysługujących mu wolności i praw, w szczególności praw pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Koło Naukowe Prawa Medycznego (KNPM) zostało utworzone z myślą o studentach, którym bliska jest tematyka zdrowia, medycyny, bioetyki, prawa medycznego i chcieliby pogłębić wiedzę w tym zakresie. W ramach aktywności KNPM organizowane są spotkania, podczas których omawiane są bieżące zagadnienia związane z prawem medycznym oraz prowadzone naukowe dyskusje z przedstawicielami środowiska prawniczego i medycznego. Poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. aspektów prawno-medycznych usług kosmetologicznych, odpowiedzialności karnej i cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu kosmetologa czy też prawnych i etycznych uwarunkowań promocji usług medycznych. Do działań Koła należy również pomoc w rozwoju naukowym jego członków, jak i praca nad wspólnymi publikacjami naukowymi.

 

Najbliższe terminy spotkań kół naukowych: 

  • 19.112018 - 11:45-13:00 – sala 1.5
  • 3.12.2018 - 11:45-13:00
  • 7.01.2019 - 11:45-13:00

O uczelni

Informacje o nas

Rada Pracodawców

Centrum szkoleniowe

Centrum Kosmetologii

Biuro karier

Biblioteka

Dział praktyk

Dział stypendiów

Dział Nauki

Kadra Dydaktyczna

Samorząd studentów

Erasmus +

Wydawnictwo

Forum

RODO

Kurs językowy

Kontakt

Koła naukowe