Technologia produkcji kosmetyków

Technologia produkcji kosmetyków

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. chem. Sebastian Grzyb - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Tematykę pracy doktorskiej obejmowały badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które wykazują aktywność biologiczną i są stosowane w medycynie i farmakologii jako fotouczulacze w terapii fotodynamicznej – skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych.

Pracował jako specjalista w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, zajmując się badaniami nad toksycznością substancji chemicznych występujących w żywności i środowisku.

Jest biegłym sądowym w dziedzinie chemia.

Nauczyciel i wykładowca wielu przedmiotów kierunkowych z dziedziny nauk chemicznych i farmaceutycznych. Dydaktyk i pedagog. Współpracuje jako konsultant i prelegent z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Współrealizator, jako specjalista ds. rozliczeń i monitoringu oraz ekspert ds. ewaluacji unijnego (współfinansowanego z EFS) innowacyjnego projektu Chemia – wiem, umiem, rozumiem.

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wykłada przedmioty kierunkowe oraz promuje prace licencjackie i magisterskie z zakresu chemii kosmetycznej.

Zainteresowania naukowo-badawcze to kompleksowa analiza chemiczna produktów pochodzenia naturalnego, w tym kosmetyków oraz metody pozyskiwania związków biologicznie aktywnych i wykorzystanie surowców naturalnych do produkcji kosmetyków.

Koła Naukowe zajmuję się poszerzaniem wiedzy i zainteresowań z zakresu chemii i technologii kosmetyków. Na zajęciach będą omawiane m. in. Takie kwestie jak  analiza i rozwiązywanie aktualnych, w tym innowacyjnych problemów i zagadnień z obszaru chemii kosmetycznej i technologii kosmetyków, przygotowanie publikacji tematycznych i artykułów popularnonaukowych do czasopism branżowych, rozwijanie i prezentacja indywidualnych zainteresowań Studentów i tematów zgłaszanych przez  Studentów, czy Współpraca ze środowiskiem i przedstawicielami firm z branży chemiczno-kosmetyczno-farmaceutyczno-technologicznej.

 

Najbliższe terminy spotkań kół naukowych:

  • 8.12.2018 12:00   – 13:30  - sala 0.8
  • 15.12.2018 15:30  – 17:00 – sala 0.8

O uczelni

Informacje o nas

Rada Pracodawców

Centrum szkoleniowe

Centrum Kosmetologii

Biuro karier

Biblioteka

Dział praktyk

Dział stypendiów

Dział Nauki

Kadra Dydaktyczna

Samorząd studentów

Erasmus +

Wydawnictwo

Forum

RODO

Kurs językowy

Kontakt

Koła naukowe