Informacje dla studentów

Informacje dla studentów

Zarządzenie Rektora nr 1/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 1/2019

Zarządzenie Rektora nr 2/2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 2/2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 2/2019

Ramowy program szkolenia BHP

Obowiązki nauczyciela w zakresie BHP