Dział Płatności

Dział Płatności

Uwaga

Szanowni Studenci, 

Informujemy, że ze stanem zobowiązań finansowych studenta względem Uczelni można zapoznać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem adresu mailowego: platnosci@wsiiz.pl.

Informacje w innej formie nie będą udzielane ze względu na poufność danych. Adres mailowy, z którego będzie pojawiało się zapytanie ma być adresem wskazanym w dokumentacji Uczelni i przypisanym do danej osoby.

Wskazówki dotyczące dokonywania płatności

Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na indywidualne konto bankowe Studenta,
dostępne po zalogowaniu w e-dziekanacie: zakładka Finanse / dane do przelewów.

Wpłaty prosimy regulować:

tytułem: imię nazwisko /semestr/skrót od nazwy kierunku / i trybu studiów/numer albumu np. wpłata tytułem:  Jan  Kowalski/1 sem./K/NS/0000

 

Skrót od kierunków studiów:

 • K/NS – kosmetologia / niestacjonarna;  K/S – kosmetologia / stacjonarna
 • ChK/NS - chemia kosmetyczna / niestacjonarna; ChK/S - chemia kosmetyczna / stacjonarna
 • DIET/NS – dietetyka / niestacjonarna; DIET/S – dietetyka / stacjonarna
 • PODYPL/NS – podyplomowe / niestacjonarna
Wysokość opłat czesnego

Opłata czesnego

Wysokość opłat z tytułu czesnego reguluje Zarządzenie Kanclerza w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za studia w WSIiZ:

nabór rok akademicki 2020/2021:

 

nabór rok akademicki 2019/2020:

 

nabór rok akademicki 2018/2019:

 

Studenci mogą dokonywać opłat czesnego w ratach po uzyskaniu zgody Kanclerza.

Stosowny wniosek można otrzymać w Dziale Płatności bądź pobrać ze strony poniżej, należy je złożyć lub przesłać na platnosci@wsiiz.pl w  terminie do 15 września każdego roku:

wzór wniosku o rozłożenie czesnego na raty: 

nabór rok akademicki 2020/2021:

 

nabór rok akademicki 2019/2020:

 

nabór wcześniejsze semestry:

 

Uwaga! 

O terminie wpłaty decyduje wyłącznie data wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

W przypadku wniesienia opłaty po ustalonym terminie zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego dolicza się odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

 

Faktury (zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą e-mailową na adres platnosci@wsiiz.pl )

Aby otrzymać FAKTURĘ PRO FORMA do zapłaty za czesne należy na adres podany powyżej przesłać:

 • Dane nabywcy tj.
  • imię i nazwisko (nazwę firmy)
  • pełny adres
  • NIP (jeżeli faktura wystawiana jest na firmę)
  • tytuł zapłaty (imię i nazwisko, semestr, numer albumu osoby, której dotyczy faktura)

Takie dane należy przesłać na 14 dni przed terminem płatności czesnego.

 

Aby otrzymać fakturę za zapłacone czesne (daną ratę) należy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpłaty przesłać dane do wystawienia faktury, a mianowicie:

 • Dane nabywcy tj.
  • imię i nazwisko (nazwę firmy)
  • pełny adres
  • NIP (jeżeli faktura wystawiana jest na firmę)
  • tytuł zapłaty (imię i nazwisko, semestr, numer albumu osoby, której dotyczy faktura)

 

Uwaga! 

Po wyżej podanym terminie zapytania o wystawienie faktury nie będą rozpatrywane.

 

Po wyżej podanym terminie zapytania o wystawienie faktury nie będą rozpatrywane.

 

Pozostałe wzory wniosków (wnioski można składać drogą e-mailową przesyłając skan wniosku na platnosci@wsiiz.pl )

 

Godziny otwarcia

Wszelkich informacji udzieli Państwu

Marek Komuda
platnosci@wsiiz.pl
tel.:  + 48 519 590 380

 

 DZIAŁ PŁATNOŚCI

 • Poniedziałek NIECZYNNE (dzień pracy wewnętrznej, bez obsługi, również telefonicznej)
 • Wtorek 7:00 – 15:00
 • Środa 7:00 – 15:00
 • Czwartek 7:00 – 15:00
 • Piątek 7:00 – 15:00 Konsultacje dział stypendiów
 • Sobota 7:00 – 15:00 *
 • Niedziela – NIIECZYNNE

*Przerwa w godz. 12:30-13:00.

 

Dział płatności znajduje się w Kampusie nr 2

Al. Jerozolimskie 195a [piętro IV]
02-222 Warszawa

Szanowni Studenci,

Informujemy, że ze stanem zobowiązań finansowych studenta względem Uczelni można zapoznać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem adresu mailowego: platnosci@wsiiz.pl.

Informacje w innej formie nie będą udzielane ze względu na poufność danych. Adres mailowy, z którego będzie pojawiało się zapytanie ma być adresem wskazanym w dokumentacji Uczelni i przypisanym do danej osoby.

 

end faq

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 studentów.