Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

Drodzy Studenci!

w trosce o Państwa zdrowie i komfort uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej informujemy, że osoby, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości mogą korzystać ze wsparcia Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Zapewniamy dyskrecję, życzliwość, spokojną atmosferę i pełne zaangażowanie.

Mogą też Państwo korzystać bezpośrednio ze wsparcia organizacji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną. Poniżej wskazujemy przykładowe organizacje i realizowany przez nie rodzaj wsparcia:

 1. Stowarzyszenie Aslan – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców miasta st. Warszawy, kontakt aslan.org.pl, telefon 22 636 49 04, 22 636 49 12
 2. Towarzystwo Pomocy Młodzieży – konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych, obecnie jest prowadzony nabór do programu terapeutycznego „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”, kontakt tpm.org.pl, telefon 22 887 88 05 lub 508 350 320
 3. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – punkt interwencyjny, oferuje całodobową pomoc w formie interwencji kryzysowej i krótkoterminowej pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz hostel dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Kontakt woik.waw.pl telefon: 22 855 44 32, 514 202 619
 4. Powiślańska Fundacja Społeczna – wsparcie w zakresie problemów emocjonalnych, rozwojowych, rodzinnych, uzależnień, depresji. Kontakt pfs.pl telefon: 22 622 99 09
 5. Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” – konsultacje psychologiczne, psychoterapia, terapia grupowa. Kontakt psychoterapiawarszawa.pl telefon: 22 665 77 17, 695 929 670
 6. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 - numer jest bezpłatny. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie od 14.00 do 22.00.
 7. Stowarzyszenie Animo – telefon wsparcia dla osób doświadczających lęku. Telefon jest czynny od wtorku do czwartku w godzinach 18:00-21:00 dla osób doświadczających szeroko pojętych zaburzeń lękowych, objawiających się często pod silną postacią somatyczną. Dla tych, którzy preferują mniej bezpośrednią formę kontaktu, dostępny jest również e-mail: psycholog@stowarzyszenieanimo.pl, gdzie można uzyskać wsparcie psychologa w formie pisemnej. Telefon: 22 270 11 65

 

Szczegółowe informacje o różnych formach wsparcia mogą Państwo uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych bon@wsiiz.pl

 

Fundacja „La Fontaine”

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do udziału w projekcie „Asystent – przyjaciel osoby z niepełnosprawnością” realizowanym przez Fundację „La Fontaine”.

Projekt dedykowany jest osobom – studentom i pracownikom Uczelni, którzy legitymują się posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Realizatorzy w ramach projektu zapewniają usługi asystenta bądź opłacają asystenta, który już współpracuje z osobą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie. 

Usługi asystenckie mogą polegać na szerokorozumianym wsparciu w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej np. poprzez: 

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wizyta u lekarza;
 • pomoc w czynnościach życia codziennego;
 • pomoc w czynnościach zawodowych;
 • robienie zakupów;
 • asystowanie w transporcie/komunikacji;
 • umawianie wizyt lekarskich;
 • wsparcia w innych czynnościach.

Informacje oraz zapisy udzielane są: 
Telefonicznie: 575 886 880
Mailowo: a.dyla@fundacjalafontaine.org  

 

Zadanie jest współfinansowane przez m. st. Warszawa oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Ponadto Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, będący osobami niepełnosprawnymi mogą korzystać ze współpracy z Fundacją „La Fontaine” w następujących obszarach:

 1. wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz terapeutyczne;
 2. grupy wsparcia dla DDA/DDD;
 3. warsztaty kompetencji miękkich - jak radzić sobie ze stresem, profilaktyka uzależnień, alternatywne metody spędzania wolnego czasu;
 4. grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą;
 5. mediacje. 

 

Formy i zakres wsparcia ustalane są indywidualnie. Zajęcia prowadzone są zarówno stacjonarnie jak i w formie on-line. 

Bezpośredni kontakt do koordynatorki działań psychologicznych:
Katarzyna Sienicka
+48 574 770 747
k.sienicka@fundacjalafontaine.org 

 

Fundacja "La Fontaine"

Wandy Rutkiewicz 2

02-956 Warszawa 
NIP: 9512490265 
KRS: 0000803867 
REGON: 38436053100000

www.fundacjalafontaine.org

 

end faq