Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

Drodzy Studenci!

w trosce o Państwa zdrowie i komfort uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej informujemy, że osoby, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości mogą korzystać ze wsparcia Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Zapewniamy dyskrecję, życzliwość, spokojną atmosferę i pełne zaangażowanie.

Mogą też Państwo korzystać bezpośrednio ze wsparcia organizacji świadczących bezpłatną pomoc psychologiczną. Poniżej wskazujemy przykładowe organizacje i realizowany przez nie rodzaj wsparcia:

  1. Stowarzyszenie Aslan – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla mieszkańców miasta st. Warszawy, kontakt aslan.org.pl, telefon 22 636 49 04, 22 636 49 12
  2. Towarzystwo Pomocy Młodzieży – konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i młodych dorosłych, obecnie jest prowadzony nabór do programu terapeutycznego „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”, kontakt tpm.org.pl, telefon 22 887 88 05 lub 508 350 320
  3. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – punkt interwencyjny, oferuje całodobową pomoc w formie interwencji kryzysowej i krótkoterminowej pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz hostel dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Kontakt woik.waw.pl telefon: 22 855 44 32, 514 202 619
  4. Powiślańska Fundacja Społeczna – wsparcie w zakresie problemów emocjonalnych, rozwojowych, rodzinnych, uzależnień, depresji. Kontakt pfs.pl telefon: 22 622 99 09
  5. Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” – konsultacje psychologiczne, psychoterapia, terapia grupowa. Kontakt psychoterapiawarszawa.pl telefon: 22 665 77 17, 695 929 670
  6. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 - numer jest bezpłatny. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Czynny codziennie od 14.00 do 22.00.
  7. Stowarzyszenie Animo – telefon wsparcia dla osób doświadczających lęku. Telefon jest czynny od wtorku do czwartku w godzinach 18:00-21:00 dla osób doświadczających szeroko pojętych zaburzeń lękowych, objawiających się często pod silną postacią somatyczną. Dla tych, którzy preferują mniej bezpośrednią formę kontaktu, dostępny jest również e-mail: psycholog@stowarzyszenieanimo.pl, gdzie można uzyskać wsparcie psychologa w formie pisemnej. Telefon: 22 270 11 65

 

Szczegółowe informacje o różnych formach wsparcia mogą Państwo uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych bon@wsiiz.pl