Wyraź Opinię

Wyraź opinię

Szanowni Studenci i Słuchacze studiów podyplomowych,

dbając o jakość kształcenia na prowadzonych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie studiach, w imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia – dr n. chem. Sebastiana Grzyba – Rektora WSIiZ, zapraszamy Państwa do wyrażania opinii nt.:

  • jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • jakości pracy poszczególnych działów administracyjnych,
  • jakości organizacji procesu kształcenia.

 

Dodatkowo prosimy Państwa o przekazywanie sugestii, co do wprowadzenia zmian/ udogodnień dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Prosimy pamiętać, że Państwa opinia jest dla Nas szczególnie istotna i ma znaczenie dla zachowania poziomu jakości kształcenia w Naszej Uczelni.

Macie Państwo możliwość do wyrażania opinii również anonimowo za pośrednictwem adresów mailowych: opinie@wsiiz.pl i jakosc@wsiiz.pl.

Na wszystkie Państwa wiadomości odpowiedzą bezpośrednio Władze Uczelni i Kadra Zarządzająca.

Istnieje również możliwość umówienia spotkania w ww. sprawach za pośrednictwem maila: rektorat@wsiiz.pl.