Studia podyplomowe warszawa

 

Studia podyplomowe warszawa są dedykowane przede wszystkim absolwentom co najmniej studiów I stopnia. Każda osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra może skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia Inżynierii i Zdrowia w Warszawie są prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu W ramach pierwszego z wydziałów uruchomione zostały studia podyplomowe na kierunkach: Podologia, Kosmetologia praktyczna, Technologia kosmetyków, Kosmeceutyki i środki apteczne, Dietetyka i planowanie żywienia, Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Studia podyplomowe na drugim z wydziałów ograniczają się do dwóch prestiżowych i niepowtarzalnych kierunków, a mianowicie Doradztwa na rynku nieruchomości oraz Property Management.

Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swoich umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej z pewnością odnajdą w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie interesujące je studia podyplomowe.