Stypendia_socjalne_warszawa

Stypendia socjalne warszawa

 

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie działa aktywnie na rzecz poprawy sytuacji bytowej naszych studentów - Dział stypendiów. Każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma równe prawo do ubiegania się o stypendium socjalne, bez względu na wybrany kierunek i tryb kształcenia.

Na początku każdego roku akademickiego studenci mają możliwość ubiegania się o następujące rodzaje stypendiów:

  • Stypendium socjalne – dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, gdzie ostateczna decyzja Komisji stypendialnej uzależniona jest od wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium;
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych;
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych – dla osób, których stopień niepełnosprawności został sklasyfikowane wg Światowej Organizacji Zdrowia;
  • Stypendium Rektora za wysoką średnią, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia naukowe.