Terminarz stypendialny

Terminarz stypendialny

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2019/2020:

Obowiązuje tylko osoby rekrutujące się na semestr zimowy:

  • od 25.09.2019 r. – do 20.10.2019 r. – termin składania wniosków
  • od 30.11.2019 r. – do 09.12.2019 r. – wydawanie decyzji stypendialnych
  • do 15.12.2019 r. – wypłata I transzy stypendium za mc: X, XI, XII 2019 r.

 

Obowiązuje tylko osoby rekrutujące się na semestr letni:

  • od 25.02.2020 r. – do 20.03.2020 r. – termin składania wniosków
  • od 30.04.2020 r. – do 09.05.2020 r. – wydawanie decyzji stypendialnych
  • do 15.05.2020 r. – wypłata I transzy stypendium za mc: III, IV 2020 r.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji.

Wnioski z niekompletną dokumentacją nie będą przyjmowane.

 

Decyzje stypendialne będą wydawane w Dziale Stypendiów.

 

KONTAKT DO DZIAŁU STYPENDIÓW:

Dział płatności znajduje się w Kampusie nr 2

Al. Jerozolimskie 195a [piętro IV]
02-222 Warszawa

e-mail: stypendia@wsiiz.pl,
tel.:  519 590 380

O uczelni