Terminarz stypendialny

Terminarz stypendialny

Terminarz stypendialny obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym:

Obowiązuje tylko osoby rekrutujące się na semestr zimowy !!!

  • od 03.09.2018 r. – do 20.10.2018 r. – termin składania wniosków
  • od 30.11.2018 r. – do 09.12.2018 r. – wydawanie decyzji stypendialnych
  • do 15.12.2018 r. – wypłata I transzy stypendium za mc: X, XI, XII 2018 r.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji.

Wnioski z niekompletną dokumentacją nie będą przyjmowane.

 

Decyzje stypendialne będą wydawane w Dziale Stypendiów.

 

KONTAKT DO DZIAŁU STYPENDIÓW:

Dział stypendiów znajduje się w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, recepcja (parter)

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa

e-mail: stypendia@wsiiz.pl,
tel.:  22 856 70 75 oraz 22 658 00 47
tel./fax.: 22 646 34 18

O uczelni