Biuro ds osób niepełnosprawnych

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

 

UCHWAŁA nr 18/2012

Senatu

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

z dnia 20 września 2012 roku

 

w sprawie wdrożenia polityki ds. osób niepełnosprawnych oraz utworzenia
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 

§ 1

Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na swym posiedzeniu w dniu 20 września 2012 roku:

 1. Wdrożył politykę ds. osób niepełnosprawnych;
 2. Powołał Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 § 2

Polityka ds. osób niepełnosprawnych ma za zadanie:

 1. Umożliwić studentom niepełnosprawnym WSIiZ równy dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności
 2. Przeciwstawić się wszelkim formą dyskwalifikowania studentów niepełnosprawnych na początku studiów lub w ich trakcie z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.
 3. Przeciwstawić się wszelkim przejawom jawnej lub ukrytej dyskryminacji.
 4. Wspierać konstytucyjne prawo osób niepełnosprawnych do wykształcenia, pracy i udziału w życiu społecznym.
 5. Podnosić jakość kształcenia i dostępu do wiedzy.
 6. Przełamywać bariery architektoniczne, mentalne i społeczne.
 7. Adaptować proces kształcenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 8. Zapewniać wsparcie finansowe studentom niepełnosprawnym pozwalające na uczestnictwo w  procesie kształcenia poprzez prawidłowe dysponowanie środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

§ 3

 1. Warunki i zakres dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia określa Regulamin przyznawania przedmiotowego wsparcia stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

 1. Zadania określone w § 2, ust 1-8 realizowane są przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSIiZ przy współpracy i pod nadzorem pełnomocnika rektora ds. osób niepełnoprawnych

§ 5

 1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest za adaptację procesu kształcenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych

§ 6

 1. Adaptacja procesu dydaktycznego przyznawana jest na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki w zależności od jego sytuacji zdrowotnej.
 2. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały należy złożyć w Biura ds. Osób Niepełnosprawnych nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji.
 3. Wniosek powinien zawierać aktualną dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i wykazywać związek z wnioskowanymi adaptacjami.
 4. Jeśli pełnomocnik rektora ds. osób  niepełnosprawnych uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do studenta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji lub odbycie w BON konsultacji specjalistycznej
 5. Zaopiniowany wniosek BON przekazuje niezwłocznie do właściwego dziekana wydziału.
 6. Decyzję w sprawie przyznania adaptacji podejmuje dziekan wydziału właściwego dla prowadzonych studiów, na których student podjął kształcenie.
 7. W przypadku otrzymania formalnej zgody na adaptację procesu dydaktycznego, BON na podstawie pisemnej zgody studenta [załącznik 6] przesyła szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji wykładowcom, których listę dostarcza student poprzez wypełnienie dokumentów dostępnych w BON oraz na stronie internetowej wsiiz.pl. o ile we wniosku nie zostały zawarte takie potrzeby. Dokumenty dot. wsparcia stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5.

§ 7 

 1. Polityka ds. osób niepełnosprawnych obowiązuję od roku akademickiego 2012/2013.

  

Przewodniczący Senatu

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Krzysztof F. Wierzbicki
rektor WSIiZ w Warszawie

 

Załączniki do uchwały 18/2012

 

 

 

 

Hanvon WISEReader N526 - ultralekki czytnik o stylowym designie

Jest ultralekkim (waży zaledwie 195g) czytnikiem wyposażonym w dotykowy pięciocalowy wyświetlacz wykonany w technologii e-ink, obsługujący 8 stopni szarości, wytrzymałą litowo-polimerową baterię o pojemności 1500 mAh pozwalającą odświeżyć stronę do 8000 razy oraz klawiaturę qwerty. Łączność z komputerem umożliwią porty micro USB oraz mini USB. 

 

 

 

 

 

 

Smart nav

Nowa generacja myszki sterowanej za pomocą ruchu głowy.

Detektor wyczuwa mały, srebrny, punkt naklejony na czole albo okularach: gdy  użytkownik rusza głową, kursor myszy przemieszcza się po całym ekranie.

Do urządzenia dołączona jest przejściówka pozwalająca na podłączenie jednego lub dwóch przycisków, działających z przyciskami myszy oraz oprogramowanie realizujące wszystkie funkcje klikania. 

 

 

 

BIGmack

Komunikator z dużą powierzchnią aktywacji, na który można nagrać i odtwarzać wiadomość trwającą do 120 sekund. Ze względu na duży rozmiar szczególnie pomocny w komunikacji osobom z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami widzenia lub z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

 

 

Wskaźnik laserowy P2

Wskaźnik laserowy (czerwony) z funkcją zmiany stron. Doskonałe narzędzie ułatwiające prowadzenie prezentacji PowerPoint® bez konieczności dotykania komputera. 

 

 

 

Klawiatura z ramką(Guarded Keyboard)

Standardowa klawiatura z ramką.

Prawdopodobnie w użyciu jest więcej niż 2000 klawiatur, a każda z nich ma różne klawisze i odmienne kształty.

Dlatego w tym przypadku mamy jednocześnie klawiaturę oraz jej osłonę .

Klawiatura może działać z każdym komputerem PC i używać standardowej wtyczki USB.

 

BraillePen 12 Touch to BraillePen 12,

którego klawiatura została wzbogacona o 12 klawiszy kursora dotykowego, w postaci sensorów, umieszczonych nad linijką brajlowską.

Klawiatura wbudowana w urządzenie BraillePen 12 Touch może być także wykorzystywana jako bezprzewodowa klawiatura komputerowa. 

 

 

 

Schweizer Lupa ręczna LED Tech-Line 4x, z oświetleniem

 

 

 

 

 

 

Lunar Plus

Funkcje:

 • tekst i obrazy są powiększane do 60 razy z funkcją wygładzania krawędzi
 • sterowanie kolorem, kontrastem i jasnością
 • zestaw łatwo widocznych kursorów myszy
 • płynne przewijanie do przeglądania długich dokumentów
 • zestaw trybów powiększania ekranu: pełny ekran; podzielony ekran; okienko; lupy; automatyczne lupy i zahaczone obszary
 • czyta podczas pisania znaki, słowa lub jedno i drugie
 • obsługuje wszystkie czcionki, również znaki narodowe i symbole
 • w zestawie wielojęzyczne syntezatory mowy oraz polskojęzyczny Orpheus i RealSpeak Agata; współpracuje z programowymi syntezatorami mowy (dla języka polskiego: Ivona, Syntalk, Spiker, RealSpeak)
 • w pełni spolszczony