Biuro spraw studenckich

Ewa Leśniewska

Koordynator biura spraw studenckich
tel. 22 856 70 94
e-mail: bsstudent@wsiiz.pl; ewa.lesniewska@wsiiz.pl

Urszula Komosińska

Starszy specjalista ds. studenckich
tel. 22 856 70 44
e-mail: bsstudent@wsiiz.pl; urszula.komosinska@wsiiz.pl

Kamila Kolanowska

Specjalista ds. studenckich
tel. 22 646 34 18
e-mail: bsstudent@wsiiz.pl; kamila.kolanowska@wsiiz.pl