Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 

AKTUALNE

Czerwiec 2018

Zapytanie ofertowe nr 2_1 KO/2018

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I – III moduł

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Maj 2018

Zapytanie ofertowe nr 1 E/2018

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: wywiad i badanie fizykalne

Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 2 E/201

na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne

kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Zapytanie ofertowe nr 3 E/2018

zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursu wywiad i badanie fizykalne

(CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4 E/2018

zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne w Elblągu

Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 5 E/2018

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne

Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 1 KO/2018

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: wywiad i badanie fizykalne oraz ordynowanie leków i wypisywanie recept

Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 2 KO/2018

na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalna/ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Zapytanie ofertowe nr 3 KO/2018

zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursu wywiad i badanie fizykalne oraz orynnowanie leków i wypisywanie recept cz. I

CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4 KO/2018

zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne oraz ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I [2 edycje] w Kościerzynie

Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 5 KO/2018

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne i ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I [dwie edycje]

Kod CPV80000000-4

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 GW/2018

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: wywiad i badanie fizykalne

Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 2 GW/2018

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalna

kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Zapytanie ofertowe nr 3 GW/2018

(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursu wywiad i badanie fizykalne)

(CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4 GW/2018

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne w Gorzowie Wielkopolskim)

Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 5 GW/2018

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne

Kod CPV80000000-4

Styczeń 2018

Zapytanie ofertowe nr 1 KOŚCIERZYNA/2018

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne oraz kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 1 Elbląg/2018
dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

Grudzień 2017 

Zapytanie ofertowe nr 1_4 KOŚCIERZYNA /2017 [data zamieszczenia: 08.12.2017]
(na przeprowadzenie wykład w dla uczestników Kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne [III edycja], pielęgniarstwo geriatryczne oraz wykładów dla uczestników kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów [II edycja] w Kościerzynie w 2018 r.)(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 2_4 KOŚCIERZYNA/2017 [data zamieszczenia: 08.12.2017]
dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne – III edycja pielęgniarstwo geriatryczne oraz kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – II edycja Kod CPV80000000-4

 

Zapytanie ofertowe nr 3_ 3 KOSCIERZYNA/2017 [data zamieszczenia: 08.12.2017]
(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych  – uczestników kursów na rok 2018 realizowane w KOŚCIERZYNIE)
(CPV): 55300000-3
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4_2/2017 [data zamieszczenia: 08.12.2017]
(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne [III edycja] oraz pielęgniarstwo geriatryczne oraz dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów [II edycja] dla pielęgniarek i położnych na rok 2018 realizowanych w KOŚCIERZYNIE)
Kod CPV - 70220000-9

 

Zapytanie ofertowe nr 1_1 SUWAŁKI/2017
(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w SUWAŁKACH w 2018 r.)

 

Zapytanie ofertowe nr 3_1 SUWAŁKI/2017
(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2018 realizowane w SUWAŁKACH)

 

Zapytanie ofertowe nr 4_1 SUWAŁKI/2017
(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2018 realizowanych w SUWAŁKI)

 

Zapytanie ofertowe nr 1_2 ELBLĄG/2017
(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego rozpoczynającego się w ELBLĄGU w 2018 r.)

 

Zapytanie ofertowe nr 3_2 ELBLĄG/2017
(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2018 realizowane w ELBLĄGU)

 

Zapytanie ofertowe nr 4_2 ELBLAG/2017
(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2018 realizowanych w ELBLĄGU)

 

Zapytanie ofertowe nr 5_1 Elbląg/2017
dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne

 

Zapytanie ofertowe nr 5.0. KOŚCIERZYNA/2017
dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla 2 kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne

Sierpień 2017
Listopad 2017

Zapytanie ofertowe nr 1_1 ELBLĄG/2017

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego rozpoczynającego się w ELBLĄGU w 2017 r.)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 3_1 ELBLĄG/2017

(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2017 realizowane w ELBLĄGU)

(CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Zapytanie ofertowe nr 4_1 ELBLAG/2017

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w ELBLĄGU)

(Kod CPV - 70220000-9)

Październik 2017

 

Zapytanie ofertowe nr 1_3 KOŚCIERZYNA /2017

(na przeprowadzenie wykładów dla uczestników Kursu kwalifikacyjnego w Kościerzynie w 2017 r.)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

 

Zapytanie ofertowe nr 2_3 KOŚCIERZYNA/2017

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne

Kod CPV80000000-4

Wrzesień 2017

Zapytanie ofertowe nr 5_1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji 01.09.2017 r. ]

dotyczące wyboru wykonawcy – opiekuna zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I ()

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 3  WARSZAWA/2017 [data publikacji 08.09.2017 r. ]

dotyczące wyboru wykonawcy – opiekuna zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego

opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 Nierozstrzygnięte

Sierpień 2017

Zapytanie ofertowe nr 1_2 KOŚCIERZYNA /2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych w Kościerzynie w 2017 r.)
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 2_2 KOŚCIERZYNA/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów oraz kierownika kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne
Kod CPV80000000-4

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 3_ 2 KOŚCIERZYNA/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w KOŚCIERZYNIE)
(CPV): 55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 Nierozstrzygnięte - Anulowane

 

Zapytanie ofertowe nr 4_1 KOŚCIERZYNA/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego i kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w KOŚCIERZYNIE)
Kod CPV - 70220000-9

 Nierozstrzygnięte - Anulowane

 

Zapytanie ofertowe nr 1 ELBLĄG/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursu specjalistycznego rozpoczynającego się w ELBLĄGU
w 2017 r.)
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 2 ELBLĄG/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 3 ELBLĄG/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w ELBLĄGU)
(CPV): 55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 Nierozstrzygnięte - Brak ofert spełniających kryteria

 

Zapytanie ofertowe nr 4 ELBLĄG/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w ELBLĄGU)
Kod CPV - 70220000-9

  Nierozstrzygnięte - Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 5 Elbląg/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

  Nierozstrzygnięte - Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 1 SUWAŁKI/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w SUWAŁKACH
w 2017 r.)
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

  Nierozstrzygnięte - Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 2 SUWAŁKI/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: ordynowanie leków i wypisywane recept cz. I i cz. II oraz kierownika dla kursu wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 3 SUWAŁKI/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w SUWAŁKACH)
(CPV): 55300000-3 Usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Nierozstrzygnięte - Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 4 SUWAŁKI/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w SUWAŁKI)
Kod CPV - 70220000-9

  Nierozstrzygnięte - Brak ofert

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5 SUWAŁKI/2017 [data publikacji: 04.08.2017 r. ]

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne
Kod CPV80000000-4

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Lipiec 2017

 Zapytanie ofertowe nr 5 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 27.07.2017 r. ]

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne

(Kod CPV80000000-4)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców


 

Zapytanie ofertowe nr 3 _1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 27.07.2017 r. ]

(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM)

(CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 1_1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 27.07.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
w 2017 r.)

(CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 2 WARSZAWA /2017 [data publikacji: 21.07.2017 r. ]

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Kod CPV80000000-4


ROZSTRZYGNIĘTE

Magdalena Starościak - 2 700 zł brutto - termin złożenia 27/07

  

Zapytanie ofertowe nr 1 WARSZAWA/2017 [data publikacji: 21.07.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów dla uczestników Kursu specjalistycznego opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

ROZSTRZYGNIĘTE

Katarzyna Klimowicz - moduł I 24/07 - 120 zł
Marta Czekirda - moduł II i III 26/07 - 120 zł
Milena Kruk - moduł IV 27/07 - 120 zł

Czerwiec 2017

 Zapytanie ofertowe nr 1_1 KOŚCIERZYNA /2017 [data publikacji 20.06.2017 r.]

(na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów rozpoczynającego się w Kościerzynie w 2017 r.)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 2_1 KOŚCIERZYNA/2017 [data publikacji 20.06.2017 r. ]

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 3_ 1 KOŚCIERZYNA/2017 [data publikacji 20.06.2017 r.]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w KOŚCIERZYNIE)

Rozstrzygnięte. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 12.06.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w 2017 r.)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

ROZSTRZYGNIĘTE. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 2 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 12.06.2017 r. ]

Dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: ordynowanie leków i wypisywane recept cz. I i cz. II oraz kierownika dla kursu wywiad i badanie fizykalne

(Kod CPV 80000000)

ROZSTRZYGNIĘTE. Wybrano wykonawców

 

Zapytanie ofertowe nr 3 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 12.06.2017 r. ]

(zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2017 realizowane w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM)

(CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

NIEROZSTRZYGNIETE – Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 4 GORZÓW WIELKOPOLSKI/2017 [data publikacji: 12.06.2017 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM)

(Kod CPV - 70220000-9)

ROZSTRZYGNIĘTE. Wybrano wykonawców

Maj 2017

Zapytanie ofertowe nr 1 KOŚCIERZYNA /2017 [data publikacji: 17.05.2017 r. ]

(na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych rozpoczynających się w Kościerzynie w 2017 r.)

(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 2 KOŚCIERZYNA/2017 [data publikacji: 17.05.2017 r. ]

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, oraz kierownika kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne

Kod CPV80000000-4

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 3 KOSCIERZYNA/2017 [data publikacji: 17.05.2017 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w KOŚCIERZYNIE)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 [data publikacji: 17.05.2017 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursu specjalistycznego i kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w KOŚCIERZYNIE)

Kod CPV - 70220000-9

Rozstrzygnięte - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie , 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1

 

Styczeń 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 [data publikacji: 16.01.2017 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w Gdańsku)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

ROZSTRZYGNIĘTE

Smaki Wiosny Sp. z o.o.

Ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 [data publikacji: 16.01.2017 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w Gdańsku)

Kod CPV - 70220000-9

 

ROZSTRZYGNIĘTE

Smaki Wiosny Sp. z o.o.

Ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

Grudzień 2016

Zapytanie ofertowe nr 10/2016 [data publikacji: 14.12.2016 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w Warszawie)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

ROZSTRZYGNIĘTE - Słodycz Wiesław Człowiński

 

Zapytanie ofertowe nr 11/2016 [data publikacji: 14.12.2016 r. ]

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników kursów na rok 2017 realizowane w Gdańsku)

(CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 NIEROZSTRZYGNIĘTA – INNE
 
Oferent [GRANATOIL GRANISZEWSCY SP.J, 07-407 Czerwin, ul. Przemysłowa 1, ODDZIAŁ ZAGÓRZE 3, 05-079]
Przekroczenie stawki zaplanowanej w projekcie na zestawy lunchowe i serwis kawowy

 

Zapytanie ofertowe nr 12/2016 [data publikacji: 14.12.2016 r. ]

(zamówienie na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych na rok 2017 realizowanych w Gdańsku)

Kod CPV - 70220000-9

NIEROZSTRZYGNIĘTA BRAK OFERT

 

Zapytanie ofertowe nr 4.2.GDAŃSK /2016 [data publikacji: 12.12.2016 r. ]

na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych rozpoczynających się w Gdańsku w 2017 r 

NIEROZSTRZYGNIĘTA BRAK OFERT

 

Zapytanie ofertowe nr 4.2.WARSZAWA /2016 [data publikacji: 12.12.2016 r.  ]

na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w Warszawie w 2017 r

NIEROZSTRZYGNIĘTA BRAK OFERT

 

Zapytanie nr 9/2016 [data publikacji: 08.12.2016 r. ]

zamówienie na przygotowanie graficzne i druk testów egzaminacyjnych oraz przygotowanie graficzne i druk zaświadczeń ukończenia kursu dla beneficjentów ostatecznych – kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ.

Zestawienie oferentów

Październik 2016

Zapytanie ofertowe nr 5.2. WARSZAWA/2016 [data publikacji: 20.10.2016 r. ]

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego

NIEROZSTRZYGNIĘTE BRAK OFERT

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5.2. GDAŃSK/2016 [data publikacji: 20.10.2016 r. ]

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych: wywiad i badanie fizykalne, opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego oraz kierowników kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne

Wpłynęła tylko jedna ważna oferta. Nie wybrano kierowników kursów: opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego oraz kierowników kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne

Oceny ofert w załączniku

 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2016 [data publikacji: 04.10.2016 r. ]

zamówienie na serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w Warszawie) (CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 
Wybrano wykonawcę tj.: "Słodycz" - Wiesław Człowiński, ul. Spalska 5/5, 02-934 Warszawa.

Oceny ofert w załączniku 

Wrzesień 2016

Zapytanie ofertowe nr 6 /2/1a 2016 [data publikacji: 16.09.2016 r. ]

(zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych [przygotowanie i druk] dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych)
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

ROZSTRZYGGIĘTE - PPHU DRUK Piotr LEWICKI

 

Zapytanie ofertowe nr 7.0. WARSZAWA/2016 [data publikacji: 06.09.2016 r. ]

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne oraz opiekunów stażu dla kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne.  NIEROZSTRZYGNIĘTE. BRAK OFERT.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7.0. GDAŃSK/2016 [data publikacji: 06.09.2016 r. ]

dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursów specjalistycznych ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II  NIEROZSTRZYGNIĘTE. BRAK OFERT.

 

Sierpień 2016

Zapytanie ofertowe nr 6/2/2016 [data publikacji: 31.08.2016 r. ]

zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych [przygotowanie i druk] dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. NIEROZSTRZYGNIĘTE. BRAK OFERT.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2.1.GDAŃSK/ 2016 [data publikacji: 10.08.2016 r. ]

zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w GDAŃSKU

Dla zapytania ofertowego nr 2.1.GDAŃSK/ 2016 (zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w GDAŃSKU) wybrano wykonawcę – Smaki wiosny Sp. o.o.

Oceny ofert w załączeniu

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/0/2016 [data publikacji: 15.08.2016 r. ]

zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych [podręczniki] dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ. SUPER SIÓDEMKA Lucjan Wypych spółka jawna, 60-012 Poznańm ul. Opłotki 23

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/1/2016 [data publikacji: 15.08.2016 r. ]

zamówienie na dostarczenie materiałów dydaktycznych dla beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów specjalistycznych/kwalifikacyjnych. ROZSTRZYGNIĘTE. WYBRANO WYKONAWCĘ. VIS MEDIA ul. Matejki 63a/9 87-100 Toruń

 

 

4.1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych rozpoczynających się w Warszawie w 2016 r.
[data publikacji: 02.08.2016 r. ]
 

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

 

 

4.1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych rozpoczynających się w Gdańsku w 2016 r.
[data publikacji: 02.08.2016 r. ]

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

 

 

5.1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych - WARSZAWA [data publikacji: 01.08.2016 r. ]

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

 

 

 

5.1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych [data publikacji: 01.08.2016 r. ]

Rozstrzygnięte – dokonano wyboru wykonawcy

Lipiec 2016 

1/2016 Zapytanie Ofertowe Catering WARSZAWA [data publikacji: 05.07.2016 r.]

Dla zapytania ofertowego 1/2016

zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych  – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w Warszawie dostępnego w bazie konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wybrano wykonawcę tj.: "Słodycz" - Wiesław Człowiński, ul. Spalska 5/5, 02-934 Warszawa.

Oceny ofert w załączeniu

 

 

2/2016 Zapytanie Ofertowe Catering GDAŃSK [data publikacji: 06.07.2016 r. ]

Dla zapytania ofertowego 2/2016

zamówienie na zestaw lunchowy dla beneficjentów ostatecznych  – uczestników kursów na rok 2016 realizowane w Gdańsku dostępnego w bazie konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nie wybrano wykonawcy -  Brak ofert spełniających kryteria

 

 

3/2016 Zapytanie Ofertowe Najem Sal GDAŃSK [data publikacji: 06.07.2016 r. ]

Dla zapytania ofertowego 3/2016  dostępnego również w bazie konkurencyjności - na wynajem sal szkoleniowych dla potrzeb realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych na rok 2016 realizowanych w Gdańsku nie wybrano wykonawcy. Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

 

4/2016 Zapytanie Ofertowe KADRA WARSZAWA GDAŃSK [data publikacji: 07.07.2016 r. ]

Dla zapytania ofertowego 4/2016

przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń dla uczestników Kursów specjalistycznych realizowanych w Gdańsku w 2016 r. oraz  Kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych rozpoczynających się Warszawie w 2016 dostępnego w bazie konkurencyjności

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

nie wybrano wykonawcy.

WARSZAWA – brak ofert

GDAŃSK – brak ofert spełniających kryteria

 

 

5/2016 Zapytanie Ofertowe KIEROWNIK KURSU [data publikacji: 07.07.2016 r.]

Dla zapytania ofertowego 5/2016 dostępnego również w bazie konkurencyjności - na kandydatów na stanowisko kierownika dla poszczególnych kursów specjalistycznych: ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II, wywiad i badanie fizykalne, opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, wykonanie badania spirometrycznego oraz kierowników kursów kwalifikacyjnych: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne nie wybrano wykonawcy. Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

 

3.1/2016 Zapytanie Ofertowe najem sal - GDAŃSK [data publikacji: 27.07.2016 r.]

wybrano wykonawcę - Smaki wiosny Sp. z o.o. [wszyscy oferenci]

end faq

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Październik 2017


W budowie

Lipiec 2017

RO1KOŚCIERZYNA/2017 [05.07.2017 r. ]

 Rozpoznanie Rynku wybór kadry, opiekun stażu opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Protokół - Rozstrzygnięte

Czerwiec 2017

N1RR/06/2017/POWR [19.05.2017 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego opieka pielęgniarstwa nad chorymi w systemowym leczeniu nowotworów 

Protokół - Rozstrzygnięte

Maj 2017

N1RR/05/2017/POWR [08.05.2017 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte Maj 2017

 

RO3GDAŃSK/2017 [18.05.2017 r. ]

Rozpoznanie Rynku wybór kadry, opiekun stażu wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte

Marzec 2017

RO3warszawa/2017 [06.03.2017]

Rozpoznanie Rynku wybór opiekuna stażu wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO1GDAŃSK/2017 [03.03.2017 r. ]

Rozpoznanie Rynku wybór kierownika kursu specjalistycznego wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO2GDAŃSK/2017 [03.03.2017 r. ]

Rozpoznanie Rynku wybór kadry dla kursu specjalistycznego wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte

Luty 2017

N1RR/02/2017/POWR [20.02.2017 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wykonanie badania spitometrycznego 

Protokół - Rozstrzygnięte

Styczeń 2017

RO1GDAŃSK/2017 [26.01.2017 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru kadry: wywiad i badanie fizykalne

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO1warszawa/2017 [05.01.2017 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru kierownika kursu specjalistycznego wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO2warszawa/2017 [05.01.2017 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru kadry kursu specjalistycznego wykonanie badania spirometrycznego

Protokół - Rozstrzygnięte

Grudzień 2016

RO3WARSZAWA/2016 [05.12.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru: opiekun stażu wywiad i badanie fizykalne

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO4WARSZAWA/2016 [05.12.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru: opiekun stażu pielęgniarstwo geriatryczne

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO5WARSZAWA/2016 [05.12.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru: opiekun stażu pielęgniarstwo onkologiczne

Protokół - Rozstrzygnięte

Listopada 2016

N1RR/11/2016/POWR [21.11.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców – opiekunów zajęć stażowych dla kursu specjalistycznego wywiad i badanie fizykalne

Protokół - Rozstrzygnięte

Wrzesień 2016 

RO2WARSZAWA/2016 [20.09.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru: opiekun stażu ordynowanie leków i wypisywanie recept

Protokół - Rozstrzygnięte

Sierpień 2016 

RO1WARSZAWA/2016 [12.08.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru: wybór kadry dla kursu specjalistycznego: wywiad i badanie fizykalne i kursu kwalifikacyjnego: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne

Protokół - Rozstrzygnięte

 

RO1GDAŃSK/2016 [12.08.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru: wybór kadry dla kursu ordynowane leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II - moduł I 

Protokół - Rozstrzygnięte

Lipiec 2016 

RR 1/07/2016/POWER [25.07.2016 r. ]

Rozpoznanie rynku dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika dla kursu specjalistycznego: ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i II

Protokół - Rozstrzygnięte

 

end faq