Żywienie kliniczne

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

  

 

ŻYWIENIE KLINICZNE

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

    

 

Prawidłowe żywienie osób chorych stanowi nieodzowną część procesu ich leczenia. Szacuje się, że specjalistycznego żywienia klinicznego potrzebuje od 30 do nawet 70 procent hospitalizowanych. Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga kompleksowej wiedzy na temat fizjologii, biochemii, patofizjologii oraz farmakologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego różnych jednostek chorobowych.

Niejednokrotnie zastosowanie odpowiedniej diety okazuje się być kluczowym elementem w dietoterapii chorób. W dobie nieograniczonego dostępu do żywności problem nadwagi i otyłości dotyka coraz większa liczbę osób, ważnym staje się uświadamianie społeczeństwu istoty tego problemu.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Słuchacze studium Żywienie kliniczne zapoznają się ze wszystkimi aspektami leczenia chorób dietozależnych, m.in. zasadami planowania posiłków oraz układania jadłospisów dla wybranych przypadków klinicznych, zasadami organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach oraz klasyfikacją i charakterystyką diet leczniczych.

Studium dedykowane jest absolwentom szkół wyższych o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz każdej osobie, która żywo interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w zakresie żywienia przypadków klinicznych.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • rozplanować i wdrożyć stosowne postępowanie dietetyczne w zależności od jednostki chorobowej;
 • określić rolę zaleceń dietetycznych w postępowaniu leczniczym;
 • ocenić stan odżywienia oraz rozpoznać niedożywienie;
 • interpretować zmiany organiczne i metaboliczne zachodzące w organizmie pod wypływem choroby;
 • klasyfikować i charakteryzować diety lecznicze;
 • opracować podstawową dokumentację niezbędną do prowadzenia poradnictwa żywieniowego;
 • ocenić interakcje zachodzące między pożywieniem a lekami.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali;
 • organizacjach konsumenckich;
 • w placówkach zajmujących się lecznictwem żywieniowym;
 • jednostkach badawczych.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 


Pliki do pobrania:

 

OPŁATY
kierunek ŻYWIENIE KLINICZNE
opłata rekrutacyjna 85 zł
Studia niestacjonarne

Cena uwzględniająca dofinansowanie (-10%) dla pierwszych 5 osób

1 700 zł/semestr

Cena bez dofinansowania

1 900 zł/semestr