loading...
Kształcenie Specjalistyczne
Studia I Stopnia
Studia II Stopnia
Studia Podyplomowe

dni otwarte 22 1

awoz22


logo ue


podstawowe zestawienie poziom z efs kolor


WSPARCIE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ


Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych


Back to top