WBN – Wirtualna Biblioteka Nauki

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

Publikacje naukowe i bazy danych

Biblioteka WSIiZ dołączyła do Wirtualnej Biblioteki Nauki, w ramach której nasi studenci mają dostęp do publikacji naukowych zgromadzonych  w takich bazach, jak:

 • Informator ICM – Informator dla instytucji akademickich i naukowych
 • Bazy  – Zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2016
 • Elsevier – Ok. 1780 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.
 • Scopus – Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.
 • Springer – Ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych.
 • Web of Knowledge – Artykuły naukowe
 • Wiley – 1371 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.
 • Nature – Platforma poświęcona nauce medycyny
 • Science – Międzynarodowy tygodnik naukowy czasopisma, opublikowane przez American Association for Advancement of Science (AAAS).
 • RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (26 instytutów)
 • POLONA – Cyfrowy portal Biblioteki Narodowej zawierający zdigitalizowane zbiory BN i innych instytucji
 • PubMed – Narodowa Biblioteka Medyczna Ameryki, portal w j. angielskim
 • PubChem – Narodowa Biblioteka Medyczna Ameryki (zbiory chemiczne), portal w j. angielskim
 • E-czasopisma – wyszukiwarka czasopism naukowych (Elsevier, Springer, Wiley) dostępnych w ramach licencji krajowych
 • E-książki ­­– wyszukiwarka obejmująca wszystkie książki (Elsevier, Springer, Wiley) dostępne w ramach licencji krajowych
 • Infona – archiwum krajowe z bieżącymi zasobami i aktualizacją czasopism oraz książek w ramach baz Elsevier, Springer i Wiley. Wymagana rejestracja na portalu Infona.
 • CEON Biblioteka Nauki – pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi (dostęp otwarty) artykuły i książki z 5 baz dziedzinowych
 • Directory of Open Access Journals – baza  17 500 recenzowanych czasopism (dostęp otwarty)
 • BioMedCentral – baza artykułów i czasopism z dziedziny biologii i medycyny (dostęp otwarty)
 • PeerJ – baza czasopism z biologii i medycyny w wolnym dostępie.
 • Zenodo – baza artykułów i czasopism z różnych dziedzin (w tym: biologia, chemia medycyna)
 • MDPI – 426 anglojęzycznych czasopism naukowych

W celu przeglądania zasobów można również skorzystać ze zbiorczej przeglądarki Wirtualnej Biblioteki Nauki

Dostęp do zasobów poprzez sieć szkoły.

Wirtualna Biblioteka Nauki