Dietetyka i suplementacja w sporcie

Dietetyka i suplementacja w sporcie

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku dietetyka i suplementacja w sporcie:

 • ma zaawansowaną wiedzę o zasadach dietetyki sportowej;
 • zna i charakteryzuje rodzaje diet oraz rozumie konieczność ich różnicowania w zależności od założonych celów żywieniowych oraz sportowych;
 • rozumie potrzebę aktywnego stylu życia w korelacji z różnym wiekiem klienta i/ lub stanem jego zdrowia, a ponadto zna mechanizmy funkcjonowania układów fizjologicznych człowieka w kontekście wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na postawione do osiągnięcia przez klienta cele żywieniowe i sportowe;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie przy ocenie stanu odżywiania klienta;
 • potrafi dobrać rodzaj aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego i wskazać korzyści z dostosowania do nowych wytycznych;
 • potrafi dokonać oceny postępów wdrożenia zaleconego postępowania dietetycznego oraz wprowadzić w razie konieczności modyfikację w sposobie żywienia.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Strategie żywieniowe dla różnych systemów energetycznych

Z

3

16

 

 

2.

Biochemia żywności

E

3

12

 

 

3.

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego

Z

2

12

12 

4.

Alergie pokarmowe

E

3

12

12 

 

5.

Żywienie osób aktywnych fizycznie

Z

4

12

 

18 

6.

Fizjologia wysiłku fizycznego

Z

6

12

 

18 

7.

Diety alternatywne w sporcie

E

5

12

 

 

8.

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej

Z

4

 

12 

9.

BHP

Z/BO

0

4

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Coaching zdrowia i żywienia

E

3

 18  

2.

Biochemia wysiłku fizycznego

Z

3

12

 12

 

3.

Żywienie sportowców

E

6

12

 18

4.

Technologia żywności i potraw w sporcie

E

5

12

 

18

5.

Odnowa biologiczna w sporcie

Z

5

12

 16

 

6.

Żywność funkcjonalna w sporcie

Z

4

 

12

 

7.

Suplementacja w sporcie

Z

4

 

12 

 

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

DIETETYKA I SUPLEMENTACJA W SPORCIE

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)