Aktualności

Aktualności

Bądź na bieżąco!

Aktualności

Istotne zmiany przepisów

Informowani będą Państwo o istotnych zmianach przepisów mających wpływ na ubieganie się oraz przyznawanie wszystkich rodzajów stypendiów.

Termin składania wniosków

Przed rozpoczęciem każdego semestru studiów w bieżącej zakładce udostępniane będą informacje o terminach składania poszczególnych wniosków stypendialnych.

Zarządzenia rektora

W bieżącej zakładce zamieszczane będą informacje o wprowadzonych w życie zarządzeniach rektora dotyczących regulaminu świadczeń oraz wysokości stawek przyznawanych stypendiów.

Informacje dodatkowe

W tej zakładce zamieszczane będą informacje o rządowych programach stypendialnych oraz innych instytucji publicznych, z których potencjalnie będą mieli Państwo szanse skorzystać.