Informacje ogólne

Informacje ogólne

Weryfikacja pracy dyplomowej pod względem technicznym

Weryfikacja pracy dyplomowej pod względem formalnym poprzez Biuro Nauki odbywa się w formie elektronicznej.

Pliki z pracą dyplomową w wersji doc. i pdf należy przesłać na adres dyplomanci@wsiiz.pl, tytuł wiadomości: „Konsultacje – praca dyplomowa_ imię i nazwisko”).

Prace należy przesłać co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem składania pracy dyplomowej.

 
Biuro Nauki nie gwarantuje sprawdzenia pracy po upływie tego terminu.
 
Pracownicy Biura Nauki nie zajmują się poprawianiem całej pracy dyplomowej, a jedynie wskazaniem błędów w niej występujących oraz wyjaśnieniem kwestii technicznych.
 
Promotorzy prac dyplomowych zobowiązani są do weryfikacji pracy zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym.
 

Pracownicy Biura Nauki mają od 7 do 10 dni na zweryfikowanie pracy i przesłanie uwag.

Przed przesłaniem pracy należy zapoznać się z przyjętymi na Uczelni wzorami opracowywania prac dyplomowych.

Korzystanie z prac dyplomowych

Czytelnik ma prawo skorzystać z bazy prac dyplomowych, które powstały na Uczelni. Aby uzyskać wgląd w wybrane prace należy:

 

– wybrać interesujące tytuły (do 5 na wniosku) z wybranego katalogu. Katalogi do pobrania (katalogi dostępne również w plikach do pobrania na e-dziekanacie):

Katalog_prac_dyplom_CHEMIA KOSMETYCZNA

Katalog_prac_dyplom_DIETETYKA

Katalog_prac_dyplom_KOSMETOLOGIA I

Katalog_prac_dyplom_KOSMETOLOGIA II

Katalog_prac_dyplom_TECHNOLOGIA KOSMETYKU

 

+ wypełnić odpowiedni e-wniosek poprzez system e-dziekanat. wpisując max 5 numerów odpowiadającym tytułom prac dyplomowych.

 

Prace dyplomowe udostępniane są tylko stacjonarnie w wersji papierowej w Bibliotece WSIiZ.

O dostępności wybranych prac dyplomowych zostaną Państwo powiadomieni poprzez system e-dziekanat. Termin wglądu prac ustalany jest po kontakcie z Biurem Nauki – prace dostępne 30 dni od zaakceptowania wniosku.

Szczegółowe zasady udostępniania zasobów bibliotecznych Wypożyczalni Biblioteki WSIiZ w Warszawie omawia „Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”.

Zotero – manager bibliografii

Zotero jest bezpiecznym, bezpłatnym i prostym w użyciu programem do gromadzenia, zarządzania i cytowania materiałów bibliograficznych takich jak: książki, artykuły, rozdziały z książek, raporty, matariały pokonferencyjne, strony www, etc.

Narzędzie jest pomocne nie tylko studentom i pracownikom naukowym, ale również wszystkim osobom, które stają przed koniecznością uporządkowania różnego typu źródeł informacji.

Na WSIiZ Zotero jest szczególnie przydatne na etapie pisania pracy dyplomowej.

Pobierz ZOTERO

Komplet dokumentów do złożenia wraz z pracą

Studenci składają podpisane przez promotora prace dyplomowe i raporty JSA stacjonarnie (niekoniecznie osobiście)  w Biurze Nauki w następującej formie:

 •  egzemplarze pracy: wydrukowane dwustronnie w kolorze stonowanym (np. granat, bordo, szary, ciemny zielony) w miękkiej oprawie, zszyty/zgrzany. Oba egzemplarze powinny zawierać stronę tytułową przygotowaną według wzoru.
  Prosimy, aby przy oprawianiu pracy nie wstawiać na początek oraz na koniec pracy pustej strony.
 • praca w wersji elektronicznej na CD w formacie PDF, na kopercie należy dodać oświadczenie: „Zawartość płyty zgodna z wersją drukowaną” wraz z podpisem studenta 
 • aktualny podpisany przez promotora raport skrócony z systemu antyplagiatowego JSA (wykonany najwcześniej na 2 tygodnie przed terminem złożenia)

 

Opcjonalnie:

 • wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim  + e- wniosek wypełniony w e-dziekanacie
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dyplomu (potwierdzenie w PDF lub wydruk):
 • 40 zł. wersja angielska dyplom + suplement (opcjonalnie na wniosek studenta).
 • dodatkowe informacje do Suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną dokumentacją. Informacje zawarte w tym dokumencie są podstawą ich wyszczególnienia na Suplemencie do dyplomu
Raport z systemu antyplagiatowego JSA

Raport powinien być wykonany najwcześniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem złożenia pracy dyplomowej w Biurze Nauki.

Kroki związane z wykonywaniem badania antyplagiatowego:

 • Student przesyła do promotora ukończoną, dostosowaną do wytycznych pracę dyplomową. Nazwa pliku:

           Imię/Imiona_Nazwisko_Nr albumu_Tytuł pracy dyplomowej

 • Promotor wykonuje próbę w systemie JSA -> Promotor akceptuje wynik raportu ! Raporty bez akceptacji promotora są nieważne -> Promotor przesyła do studenta raport skrócony z systemu JSA,
 • Student drukuje raport, zszywa go i dołącza do dokumentacji składanej wraz z pracą.
 
Prace dyplomowe i raporty JSA przed złożeniem w Biurze Nauki powinny być podpisane przez promotora !
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury antyplagiatowej dostępne są w poniższym regulaminie.

Do pobrania:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.