Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia:

 • ma wiedzę o nowoczesnych metodach, procesach i zasadach zarządzania jakością w ochronie zdrowia;
 • poprawnie definiuje główne zagadnienia z zakresu marketingu oraz wykazuje się zrozumieniem społecznej roli działań marketingowych;
 • potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej;
 • posługuje się wynikami analiz do przedstawienia praktycznych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia;
 • stosuje podstawowe narzędzia ekonomiczne i finansowe, co pozwala mu na analizę wpływu czynników ekonomicznych na zarządzanie sektorem ochrony zdrowia;
 • samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia;
 • posiada umiejętność inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i UE

E

5

12

 12

 

2.

Prawo w ochronie zdrowia

E

3

16

 

 

3.

Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia

Z

4

12

 12 

4.

Zdrowie publiczne z elementami promocji zdrowia

E

6

12

 16

 

5.

Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia

Z

5

 12

16 

 

6.

Medyczne programy i systemy informacyjne w służbie zdrowia

Z

4

 

18 

 

7.

Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia

Z

3

12

 

 

8.

BHP

Z/BO

0

4

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Zarządzanie w ochronie zdrowia

E

3

12  12 

2.

Zarządzanie programami i projektami w ochronie zdrowia

E

3

12

 18

 

3.

Finanse w ochronie zdrowia

E

6

12

12  

4.

Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Z

5

12

 12

 

5.

Polityka personalna i psychologia zarządzania ludźmi

Z

5

12

18 

 

6.

Biznesplan w ochronie zdrowia

Z

4

 

18

 

7.

Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia

Z

4

 

 18

 

 

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE
W OCHRONIE ZDROWIA

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)