Wzory prac dyplomowych

Wzory prac dyplomowych

Plik bazowy który należy nazwać tak jak tytuł pracy
Wzór pracy – wytyczne
Załącznik nr 1 – Wymogi i zasady pisania prac dyplomowych
Załącznik nr 2 – Wzór strony tytułowej
Załącznik nr 2a – Wzór strony tytułowej – pracodawcy
Załącznik nr 3 – Wzór spisu treści
Załącznik nr 4 – Wzór streszczenia
Załącznik nr 5 – Wzór przedostatniej strony
Załącznik nr 6 – Wzór ostatniej strony
Załącznik nr 7 – Wzór opisu koperty i płyty cd
Załącznik nr 8 – Karta obiegowa
Załącznik nr 9 – Dodatkowe informacje do suplementu
Załącznik nr 10 – Wniosek o odpis dyplomu w jez. angielskim
Procedura antyplagiatowa