Kosmetologia

Czesne:

ABSOLWENCI WSIIZ

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I semestr
4 600 zł
4 600 zł
(2 x 2 300 zł)
4 600 zł
(4 x 1 150 zł)
5 060 zł
(5 x 1 012 zł)
II – IV semestr
4 800 zł
4 800 zł
(2 x 2 400 zł)
4 800 zł
(4 x 1 200 zł)
5 280 zł
(5 x 1 056 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

ABSOLWENCI SPOZA WSIIZ

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I semestr
4 800 zł
4 800 zł
(2 x 2 400 zł)
4 800 zł
(4 x 1 200 zł)
5 280 zł
(5 x 1 056 zł)
II – IV semestr
5 000 zł
5 000 zł
(2 x 2 500 zł)
5 000 zł
(4 x 1 250 zł)
5 500 zł
(5 x 1 100 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Studia II stopnia może rozpocząć absolwent studiów I stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, biologia medyczna.

Absolwenci tychże kierunków zobowiązani są do odbycia odpłatnego KURSU WYRÓWNAWCZEGO realizowanego przed rozpoczęciem I semestru kształcenia na zasadach określonych we właściwym zarządzeniu kanclerza.

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie :

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA KLINICZNA:

 • efektów fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w komórkach i tkankach pod wpływem oddziaływania substancji i preparatów kosmetycznych oraz aparatury;
 • specjalistycznych technik masażu oraz zabiegów fizykalnych mających zastosowanie w praktyce kosmetologicznej, a także ich wpływ na tkanki i układy;
 • doboru odpowiednich metod aparaturowych  w zależności od potrzeb podyktowanych występującymi zmianami chorobowymi, powikłaniami po chorobach lub urazach mechanicznych;
 • doboru odpowiednich preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb podyktowanych  występującymi zmianami chorobowymi, powikłaniami po chorobach lub urazach mechanicznych;
 • oceny przydatności i możliwości wykorzystania nowych technologii i osiągnięć technicznych w pracy z klientem. 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA:

 • specjalistycznej diagnostyki, niezbędnej do stwierdzenia wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegów z obszaru kosmetologii i dziedzin pokrewnych;
 • metod bezinwazyjnych i inwazyjnych stosowanych w celu korekty niedoskonałości skóry i jej wytworów;
 • oceny rodzaju i natężenia procesów biofizycznych zachodzących w komórkach i tkankach podczas zabiegu kosmetycznego z użyciem czynników fizykalnych;
 • projektowania procedur zabiegowych wspomagających utrzymanie się efektów zabiegów przeprowadzanych przez innych specjalistów;
 • oceny potrzeb estetycznych klienta i dobiera prawidłową metodę postępowania w celu przywrócenia oczekiwanego wyglądu.

Absolwent studiów na kierunku kosmetologia może podjąć zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • firmach kosmetycznych (działach dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoriach, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkołach kosmetycznych;
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Aspekty prawne, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyków

Z

2

x

 

 

50

2.

Dermatologia kliniczna

E

4

x

x

x

100

3.

Endokrynologia

Z

4

x

x

 

100

4.

Diagnostyka laboratoryjna dla potrzeb kosmetologii

Z

1

 

x

 

25

5.

Zabiegi aparaturowe, laserowe i estetyczne na twarz, szyję i dekolt

E

5

x

 

x

125

6.

PdW: Specjalistyczna aparatura w kosmetologii – warsztaty realizowane przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego (KK)/ Zabiegi stymulujące układ limfatyczny (KB)

E

6

x

 

x

150

7.

PdW: Specjalistyczne metody masażu leczniczego (KK)/ Trychologia kosmetologiczna (KB)

E

6

x

 

x

150

8.

Trening zdrowotny – profilaktyka przeciążeń układu ruchu w pracy kosmetologa

Z

2

x

x

x

50

9.

BHP

Z/BO

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

754

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Onkologia skóry

E

4

x

x

 

100

2.

Alergologia dla kosmetologów

Z

2

x

x

 

50

3.

Toksykologia kosmetyku

Z

2

x

x

 

50

4.

Zabiegi aparaturowe, laserowe i estetyczne na ciało

E

5

x

 

x

125

5.

Mechanizmy działania składników aktywnych w kosmetykach

Z

1

x

 

 

25

6.

PdW: English for Clinical Cosmetology Specialists (KK)/ English for Bio-Esthetic Cosmetology Specialists (KB)

Z

3

 

x

 

75

7.

PdW: Terapie kosmetologiczne chorób skóry i dermokosmetyka – warsztaty realizowane przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego (KK)/ Kwasy i peelingi kosmetyczne (KB)

E

6

x

 

x

150

8.

Metodologia i metody badawcze w naukach medycznych i naukach o zdrowiu

Z

2

x

x

 

50

9.

SPZ-moduł podstawowy

Z/BO

5

 

 

x

125

 

RAZEM

 

30

   

750

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Warsztaty interpersonalne: Kontakt z klientem

Z/BO

1

 

 

x

25

2.

Chemia i technologia kosmetyków

Z

3

x

 

x

75

3.

Projektowanie zabiegu dedykowanego dla klienta szczególnego

E

2

x

 

x

50

4.

PdW: English for Clinical Cosmetology Specialists (KK)/ English for Bio-Esthetic Cosmetology Specialists (KB)

E

3

 

x

 

75

5.

PdW: Opieka kosmetologa nad klientem po chorobach nowotworowych i w chorobach autoimmunologicznych (KK)/ Fizjoterapia estetyczna (KB)

E

6

x

 

x

150

6.

PdW: Laseroterapia – warsztaty realizowane przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego (KK)/ Pielęgnacja i regeneracja skóry po inwazyjnych zabiegach estetycznych (KB)

E

6

x

 

x

150

7.

Seminarium magisterskie

Z

3

 

x

 

75

8.

Kosmetologia oparta na dowodach naukowych

Z

1

x

 

 

25

9.

SPZ-moduł średniozaawansowany

Z/BO

5

 

 

x

125

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Warsztaty: Prowadzenie biznesu w branży kosmetologicznej

Z/BO

1

 

 

x

25

2.

Warsztaty: HI TECH w kosmetologii

Z/BO

2

 

 

x

50

3.

Warsztaty: Żywienie i suplementacja w aspekcie zdrowia i urody człowieka

Z

2

x

 

x

50

4.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Z

3

x

 

x

75

5.

Projektowanie zabiegu SPA&Wellness

E

4

x

 

x

100

6.

PdW: Kamuflaż w chorobach dermatologicznych i onkologicznych (KK)/ Wprowadzenie do makijażu permanentnego (KB)

E

6

x

 

x

150

7.

Seminarium magisterskie

Z

7

 

x

 

175

8.

SPZ-moduł zaawansowany

Z/BO

5

 

 

x

125

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

750

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

KOSMETOLOGIA

Studia magisterskie

Ścieżki kształcenia:

 • kosmetologia kliniczna
 • kosmetologia bioestetyczna

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy absolwenta

magister

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość ( platforma Clickmeeting)