Technologia produkcji kosmetyków

Technologia produkcji kosmetyków

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku technologia produkcji kosmetyków:

 • zna i charakteryzuje technologie oraz zasady produkcji preparatów kosmetycznych;
 • posiada wiedzę o surowcach kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych;
 • posiada wiedzę o specyfice pracy w zakładach produkujących produkty kosmetyczne;
 • posługuje się wiedzą o recepturowaniu kosmetyku, uwzględniając przy tym właściwości gotowego produktu i oczekiwania potencjalnych klientów;
 • potrafi samodzielnie skompletować dokumentację kosmetyku od etapu receptury, badań, oceny bezpieczeństwa, po proces produkcji;
 • posiada umiejętność posługiwania się aparaturę laboratoryjna, stosując się przy tym do przepisów określających zasady eksploatowania i konserwacji;
 • wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu przemysłowej produkcji kosmetyków oraz receptury kosmetycznej do wyboru najlepszych metod analitycznych i fizykochemicznych do oceny jakości produktu;
 • potrafi ustalić cel/ rezultat działań w zakresie produkcji/ technologii kosmetyku.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Produkcja i technologia kosmetyków

Z

2

12 12 

2.

Organizacja systemów produkcyjnych

E

4

 10

10

 

3.

Surowce kosmetyczne

Z

6

 12

  18

4.

Krajowe i zagraniczne rynki surowców kosmetycznych

Z

4

10

 10

 

5.

Produkty kosmetyczne

E

3

12

 

18

6.

Recepturowanie produktów kosmetycznych

E

6

12

 

 18

7.

Fizykochemiczne formy kosmetyczne

Z

5

12

  18

8.

BHP

Z/ BO

0

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Analiza chemiczna składu kosmetyku

E

6

12

 

 24

2.

Technologia preparatów kosmetycznych

E

6

12

 

24

3.

Dossier produktów kosmetycznych

Z

5

 10

 12 

4.

Marketing produktów kosmetycznych

Z

4

10

 10

 

5.

Bezpieczeństwo i higiena w produkcji kosmetyków

Z

6

12

12

 

6.

Prawo kosmetyczne i systemy jakości w przemyśle kosmetycznym

Z

3

 12

 

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)